Above and Beyond was commissioned within the framework of the IAU 100th anniversary celebrations. Credit: IAU

Wystawa „Above and Beyond” została zamówiona w ramach ramowego programu obchodów 100. rocznicy istnienia IAU. Źródło: IAU.

Słowackie Muzeum Narodowe – Muzeum Historii Naturalnej i Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zapraszają wszystkich zainteresowanych nauką do odwiedzenia wystawy „Above and Beyond”, którą będzie można obejrzeć w Bratysławie (Słowacja), między 23. października, a 30. grudnia 2018 roku.

Ta podróżna ekspozycja, zaprojektowana przez Science Now, jest jednym z globalnych projektów obchodów stulecia IAU (IAU100). Jej zasadnicza premiera odbyła się w Wiedniu, 30 sierpnia, w trakcie 30. Zgromadzenia Ogólnego IAU. Pierwszym przystankiem na tej światowej trasie objazdowej jest Bratysława (Słowacja), gdzie, w dniach od 23 października do 30 grudnia 2018 roku, w pomieszczeniach Słowackiego Muzeum Narodowego – Muzeum Historii Naturalnej, wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym.

Ceremonia otwarcia wystawy, realizowana pod auspicjami dyrektora generalnego Słowackiego Muzeum Narodowego, przy wsparciu Narodowego Komitetu IAU, Słowackiego Towarzystwa Astronomicznego przy Słowackiej Akademii Nauk oraz dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatologii Uniwersytetu im. J.Á. Komenskiego w Bratysławie, odbędzie się w poniedziałek, 22 października 2018 roku, w budynku Muzeum Historii Naturalnej SMN, mieszczącym się przy ulicy Vajanského nábr. 2.

​Ekspozycja prezentuje, kilka z najistotniejszych oraz najbardziej zdumiewających przełomów astronomicznych, które ukształtowały naukę, technologię i kulturę na przestrzeni ostatniego stulecia. Wystawa ma interdyscyplinarny charakter i międzynarodowy zasięg, przedstawiając w zarysie, że naukowe odkrycie nie jest w żadnej mierze jednorazową próbą, lecz stałym procesem, który pochłania całe dekady, aby w pełni zrozumieć i uchwycić sens tego, co nowe. Wspiera się na trzech, leżących u podstaw poszukiwań, pytaniach wzbudzających ciekawość w takim samym stopniu dzisiaj, jak to miało miejsce wiek temu: Jaki jest rozmiar i struktura Wszechświata? Czy istnieje życie poza Ziemią? Co dostarcza energii gwiazdom, co sprawia, że zaczynają świecić i co dzieje się, kiedy umierają?

Zaprojektowana w duchu otwartej nauki wystawa, jest dostępna w wersji objazdowej, podróżującej po europejskich miastach w 2018 i 2019 roku. Będzie również udostępniona zainteresowanym na zasadzie licencji otwartej, pozwalającej na jej dostosowanie w taki sposób, aby zapewnić zwiedzającym na całym świecie, bogactwo zróżnicowanych przeżyć. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ekspozycji oraz, aby dowiedzieć się, jak sprowadzić ją do miejsca Twego zamieszkania, zajrzyj na stronę internetową dotyczącą wystawy.

Kontakt

Katarína Maštenová

katarina.mastenova@snm.sk

 

Jorge Rivero González

koordynator IAU100

rivero@strw.leidenuniv.nl