Obserwacje podczas 100 Hours in Astronomy w Argentynie

Ćwiczenie z obserwacji przez teleskop odbywające się w trakcie „100 godzin astronomii”; wydarzenia stanowiącego cześć projektu IAU100; styczeń 2019 r., Argentyna.
Źródło: Achernar, Mar del Plata, Argentyna.

Projekty zatwierdzone przez IAU100 zapewniają dodatkowe środki, aby osiągnąć główne cele IAU100. Ta kategoria projektu ma na celu organizowanie dużych projektów o zasięgu globalnym, które realizują wizję IAU100, charakteryzują się większą międzynarodową rozpoznawalnością oraz tworzą możliwość do połączenia ich z innymi działaniami podejmowanymi w ramach obchodów na całym świecie.

Chociaż centrum uwagi globalnych działań będą stanowiły globalne projekty IAU100, uznaje się, że inicjatywy objęte wsparciem nie są jedynymi projektami na dużą skalę, które przyczynią się do realizacji wizji oraz celów IAU100. Z tego względu, w ramach globalnej struktury, ustanowiona została odrębna kategoria dla „projektów zatwierdzonych przez IAU100”.

Projekty zatwierdzone przez IAU100 zapewniają dodatkowe środki, aby osiągnięte zostały główne cele IAU100, uwzględniając zwiększoną widzialność za pośrednictwem sieci IAU100.

Projekty zatwierdzone przez IAU100 wybierane są zgodnie z poniższymi, usystematyzowanymi według priorytetów, kryteriami:

  1. Projekt zatwierdzony przez IAU100 powinien spełniać przynajmniej jeden z celów IAU100;
  2. Projekt zatwierdzony przez IAU100 powinien być projektem globalnym;
  3. Projekt zatwierdzony przez IAU100 powinien być niezależny finansowo (projekty specjalne nie powinny zabiegać o pozyskanie finansowania od Sekretariatu IAU100);
  4. Projekt zatwierdzony przez IAU100 powinien wykazać wystarczający potencjał do udanego wdrożenia. Mogą się na nie składać, choć nie są ograniczone do, zasoby ludzkie, finansowanie, plany wdrożenia, itp.;
  5. Znaczna część działań, w ramach projektu zatwierdzonego przez IAU100, powinna zostać wdrożona w 2019 roku. Jeśli projekt znacząco wykracza poza 2019 r., wówczas, w trakcie 2019 r., należy doprecyzować temat lub obszar zainteresowania projektu.

Pod tym linkiem znajduje się strona projektów zatwierdzonych przez IAU100.

Jak aplikować:

​Zachęcamy do przesyłania do Sekretariatu IAU100 (rivero@strw.leidenuniv.nl) zgłoszeń dotyczących każdego projektu spełniającego powyższe kryteria. Zgłoszenie powinno mieć postać listu motywacyjnego, nie przekraczającego dwóch stron, z wyraźnym wskazaniem wizji projektu oraz sposobu w jaki spełnione jest każde z kryteriów.

Kontakt
Jorge Rivero González
koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl