Columba-Hypatia: Astronomy for Peace

Bi-communal astronomy activities in Cyprus as part of the Columba-Hypatia: Astronomy for Peace project.
Credit: Columba-Hypatia: Astronomy for Peace

Projekt Columba-Hypatia: Astronomy for Peace jest realizowany na podzielonej wyspie Cypr. Ma na celu zaciekawienie dzieci nauką i kosmosem, promując jednocześnie odczucie globalnego obywatelstwa oraz kulturę pokoju i braku przemocy. IAU100 wspiera aktywności projektu w 2019 roku, a także akcje poszerzenia tematyki „Astronomii dla pokoju” na skalę globalną.

W 2017 roku projekt był wspierany przez IAU Office of Astronomy for Development (OAD) i połączył razem dzieci z greckiej i tureckie społeczności Cypru, aby nauczyły się o naszym miejscu we Wszechświecie i o sobie nawzajem, przełamujący tym sposobem bariery i stereotypy oraz budując mosty pomiędzy dwoma społecznościami.Udana implementacja projektu pokazała olbrzymi potencjał astronomii we wspieraniu dyplomacji i pokoju. OAD wybrało teraz „Dyplomację nauki przez astronomię” jako jeden z flagowych tematów w ramach naboru wniosków w roku 2019.

W 2019 roku projekt będzie kontynuował swoje aktywności budowania pokoju na Cyprze przez inicjatywy edukacji astronomicznej w szkołach na całej wyspie oraz łacząc razem dzieci z Cypru greckiego i tureckiego w strefie buforowej ONZ, aby uczyły się astronomii od siebie nawzajem.

Innym aspektem projektu będzie dotarcie do globalnym partnerów w regionach pokonfliktowych, które będą zainteresowane implementacją projektów „astronomii dla pokoju”, dostarczając im materiałów (w formie wskazówek) i wsparcia (zarówno online, jak i w formie warsztatów, które odbędą się podczas konferencji IIPE na Cyprze), aby promować używanie astronomii dla pokoju i dyplomacji w skali globalnej.

Inicjatywa jest wspólnym projektem popularyzacji astronomii prowadzonym przez GalileoMobile i Association for Historical Dialogue and Research (AHDR). GalileoMobile to wędrowna edukacyjna inicjatywa non-profit, która przybliża współczcesną astronomię młodym ludziom na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, które mają mały dostęp do innych akcji popularyzacyjnych. Inicjatywa powstała w 2008 roku dzięki inspiracji Międzynarodowym Rokiem Astronomii 2009 (IYA2009). AHDR to z kolei międzyspołecznościowa organizacja z siedzibą na Cyprze, której misją jest wkład w rozwój historycznego zrozu7mienia pomiędzy społeczeństwami, a w szczególności pomiędzy dziećmi, młodzieżą i nauczycielami, dając dostęp do możliwości edukacyjnych dla osób indywidualnych o każdym pochodzeniu etnicznym, religijnym, kulturowym i społecznym.

Uczniowie z obu części Cypru

Students from both the north and the south of the island of Cyprus come together in the buffer zone of the Cyprus capital.
Credit: GalileoMobile

 

Kontakt

Francesca Fragkoudi

columba.hypatia@gmail.com

Columba-Hypatia Project

 

Ramasamy Venugopal

rv@astro4dev.org

IAU Office of Astronomy for Development