Dzieci rysujące planety podczas warsztatów astronomicznych.

Dzieci rysujące planety podczas warsztatów astronomicznych.

Dzisiaj wystartował program Einstein Schools. Jego celem jest zachęcenie utalentowanej młodzieży z całego świata do nauki i popularyzacji wiedzy na temat grawitacji w astronomii. Jak część międzynarodowej sieci, szkoły będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami, uzyskają dostęp do wysokiej jakości materiałów, a także do profesjonalistów na polu astronomii pełniących rolę mentorów w szkolnych aktywnościach.

Einstein Schools Global Project łączy szkoły na całym świecie, aby pomóc im w nauczaniu jak ważną rolę grawitacja odgrywa w astronomii, w tym na temat badań czarnych dziur i innych zwartych obiektów, orbit, wykrywania fal grawitacyjnych, czy zaburzającego wpływu grawitacji na światło. Projekt zachęca uczniów w kółkach astronomicznych lub na lekcjach do kreatywnego poznawania najnowszych osiągnięć w astronomii.

Projekt celuje w dotarcie do szkół w co najmniej 100 krajach, które biorą udział w obchodach IAU100. W duchu IAU, projekt podkreśla twórczą współpracę ogólnoświatową wśród biorących w nim udział szkół. Celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi (ang. STEM – Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics), zachęcenie do głębszego przyjrzenia się roli jaką grawitacja odgrywa we Wszechświecie i umożliwienie dostępu do obserwacji obiektów ważnych grawitacyjnie.

​Aby zostać częścią sieci Szkół Einsteina (Einstein Schools), należy utworzyć zróżnicowany zespół uczniów i nauczycieli (jako opiekunów), którzy mają chęć do kreatywnej pracy związanej z popularyzacją tematu grawitacji w astronomii. Zespół może obejmować uczniów z różnych klas i nauczycieli różnych przedmiotów. Im większe zróżnicowanie w zespole, tym lepiej.

Zespoły mogą używać dowolnej formy komunikacji, od opowiadania historii, do tańca, od fotografii do wierszy. Po opublikowaniu wyników online, kadra projektu oraz inne szkoły na całym świecie, dostarczą informacji zwrotnych. Zawodowi astronomowie i inni mentorzy będą służyć pomocą w kontynuowaniu wysiłków w przypadku braku mentorów lokalnych. Nauczyciele mogą zgłaszać się przy pomocy formularza aby otrzymywać aktualności związane z projektem i instrukcję zgłoszenia zespołu.

Einstein Schools będą miały okazję współpracować ze szkołami w Chile i Argentynie, które 2 lipca 2019 r. będą obserwować całkowite zaćmienie Słońca w tych krajach. Co więcej, mogą śledzić na bieżąco najnowsze doniesienie o przełomowych odkryciach i wydarzeniach, takich jak zderzenia czarnych dziur lub gwiazd neutronowych. Dzięki dostępowi do sprawdzonych, wysokiej jakości zasobów internetowych, szkoły będą miały większe szanse na uzyskanie dobrych rezultatów.

Więcej informacji można znaleźć na witrynie Einstein Schools.

Kontakt

Stephen Pompea
Einstein Schools Coordinator
spompea@noao.edu

Jorge Rivero
IAU100 International Coordinator

rivero@strw.leidenuniv.nl