Popularyzacja tematyki ochrony ciemnego nieba w Hong Kongu

Publiczne wydarzenie w Hong Kongu dotyczące zanieczyszczenia światłem.
Źródło: Sze-Leung Cheung

Globalny projekt IAU100, „Ciemne niebo dla wszystkich” ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie zachowania cichego i ciemnego nieba oraz domaganie się prawa, aby przyszłe pokolenia mogły wciąż mieć dostęp do naszego prawdziwie nocnego nieba. W chwili obecnej, w ramach projektu, rozpoczęto rejestrowanie zgłoszeń dla zainteresowanych chcących zostać jednym z ambasadorów IAU100, aby chronić ciemne niebo.

Ambasadorowie Ciemnego nieba IAU100, to program, który zachęca pełnych zapału entuzjastów, na całym świecie, do zostania orędownikami ciemnego nieba i rozpowszechniania informacji związanych z obawami powodowanymi przez zanieczyszczenie światłem. Dzięki sieci swoich kontaktów, ambasadorowie „Ciemnego nieba” pomagają organizować i upowszechniać wydarzenia, zachęcając jednocześnie innych do uczestniczenia w nich. Program stymuluje również do działania środowisko osób i organizacji wspierających tą inicjatywę oraz zapewnia odpowiednią widoczność medialną wydarzeń. Są trzy poziomy uczestnictwa (w oparciu o wcześniejsze doświadczenia) dla osób lub organizacji zainteresowanych promowaniem ochrony ciemnego nieba. Zachęcamy osoby oraz organizacje do przystępowania do ambasadorów oraz organizacji działań. Przykładowo, ambasadorowie mogą podjąć działania w okolicy Międzynarodowego Dnia Światła, ustanowionego przez UNESCO na 16 maja 2019 r., tj. międzynarodowej inicjatywy mającej na celu podkreślenie zasadniczej roli światła oraz związanych z nim technologii w nauce, kulturze, sztuce, edukacji i zrównoważonym rozwoju.

Zachęcamy także pedagogów oraz orędowników ciemnego nieba, aby wnosili swój wkład do projektu oraz dzielili się swoimi materiałami dotyczącymi ciemnego nieba za pośrednictwem portalu z materiałami. Prosimy zauważyć, że ostateczny termin nadsyłania aplikacji celem uzyskania, opracowanego w ramach programu „Ciemne niebo”, zestawu „Włącz noc”, upływa 1 marca 2019 r. Formularz zgłoszenia można znaleźć tutaj.

Kontakty
Sze-leung Cheung
międzynarodowy koordynator IAU ds. popularyzacji
cheungszeleung@oao.iau.org

Constance Walker
Narodowe Optyczne Obserwatorium Astronomiczne (NOAO)
cwalker@noao.edu

Jorge Rivero González
koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl