ALMA astronomer José Gallardo interacted with teachers in the GTTP workshop in Santiago.

Astronom obserwatorium ALMA José Gallardo współpracuje z nauczycielami, w trakcie warsztatów GTTP w Santiago.

Aby właściwie spożytkować rozległe umiejętności nauczycieli astronomii na całym świecie, w zakresie nauczania, popularyzacji nauki i inspirowania uczniów, IAU100 rozpoczyna nabór propozycji promujących wydarzenia dotyczące szkoleń doskonalących nauczycieli, w ramach tzw. Otwartych Szkół Astronomii (OAS; z ang. Open Astronomy Schools).

Poprzez organizowanie szkoleń dla nauczycieli na całym świecie, które umożliwią im rozwinięcie kompetencji w naukach przyrodniczych oraz nabycie nowoczesnych umiejętności w zakresie nauczania, projekt „Open Astronomy Schools” będzie kształtował kompetencje nauczycieli w obszarze zagadnień naukowych oraz technik nauczania. Nabór propozycji jest ukierunkowany na zapewnienie tzw. finansowania zalążkowego (do 500 euro) i podstawowego wsparcia, w celu stymulowania organizowania warsztatów doskonalących nauczycieli w rozwijających się regionach. To finansowe wsparcie dla działalności OAS może być wykorzystane na opracowanie materiałów dla uczestników warsztatów lub podróż/dotacje dla nauczycieli, aby wzięli udział w warsztatach.

Chociaż to finansowanie jest w szczególności przeznaczone dla krajów rozwijających się, przy odpowiednim uzasadnieniu akceptowane będą wyjątki. Propozycje powinny również pozostawać w zgodności z celami IAU100 celami IAU100, a ściśle z celami OAS.

Każda propozycja zostanie oceniona przez Zespół Zadaniowy OAS, a zatwierdzone będą uprawnione do korzystania z logo OAS-IAU oraz ogłaszania się zarówno na witrynach internetowych IAU100 i OAS, jak i w mediach społecznościowych. Uczestnicy będą upoważnieni do otrzymania certyfikatu uczestnictwa OAS-IAU100, a promotorzy certyfikatów ambasadorów OAS-IAU100.

Pod tym linkiem można zapoznać się z kompletną listą wymagań, warunków oraz kryteriów, jakie muszą spełniać nadsyłane propozycje. Ostateczny program powinien zostać przedłożony do zatwierdzenia Zespołowi Zadaniowemu OAS za pomocą formularza online.

Nabór propozycji będzie otwarty do końca obchodów IAU100. Propozycje wnioskujące o przyznanie środków, muszą być zgłoszone do 31 stycznia 2019 roku, do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. W lutym 2019 roku, wszyscy aplikujący o finansowe wsparcie otrzymają informację zwrotną, dotyczącą podjętej decyzji.

Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę internetową OAS .

Kontakt

Gustavo Rojas
Nuclio
gustavo.rojas@nuclio.org

Rosa Doran
Nuclio

rosa.doran@nuclio.pt

Jorge Rivero González
Koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl