Cele

Głównymi celami obchodów IAU100 są:

 • Zwiększenie świadomości postępu i ciekawości w astronomii w ciągu minionego stulecia, a w szczególności:

  • znaczenia wspólnych działań w astronomii jako całości,

  • istotności rozwoju technologii dla postępu badań astronomicznych,

  • koordynującej roli IAU we wspieraniu komunikowania i wymiany idei w całej globalnej społeczności astronomicznej.

 • Promocja szerokiego dostępu do wiedzy astronomicznej i własnych doświadczeń obserwacyjnych.

 • Wspieranie i zwiększenie użycia astronomii jako narzędzia w edukacji, rozwoju i dyplomacji.

 • Wspieranie zróżnicowania wśród społeczności astronomicznej.

 • Lepsza ochrona naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ciemnego nieba dla całego świata.

 • Zwiększenie świadomości i dyskusja perspektyw rozwoju na kolejne 100 lat astronomii.