A young girl feels a tactile model developed for blind students at the Inspiring Stars Exhibition in Vienna. Credit: Hannah Harris

Młoda dziewczyna podczas wystawy w Wiedniu, pod nazwą „Inspirujące gwiazdy”, zapoznaje się za pomocą dotyku z modelem przygotowanym dla niewidomych uczniów. Źródło: Hannah Harris.

Sekretariat IAU100 zachęca do organizacji wydarzeń w okolicy Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych na luty 2019.

Jubileuszowe obchody stulecia IAU wspierane są przez osiem obszarów tematycznych, zaś jednym z nich jest „Astronomia włączająca”. W ramach tego obszaru tematycznego, IAU zorganizuje w ciągu roku szereg międzynarodowych i lokalnych wydarzeń, aby promować działania włączające, sprawiedliwość i różnorodność w astronomii. Wydarzenia związane z tym obszarem rozpoczną się około 11 lutego 2019 roku, wraz z obchodami Dnia Dziewcząt i Kobiet w Astronomii IAU100, przygotowanymi w ramach, ustanowionego przez Narody Zjednoczone, Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce.

Działania organizowane w okolicy 11 lutego będą doskonałą sposobnością do świętowania obecności dziewcząt i kobiet w astronomii – poprzez zachęcanie dziewcząt, by rozważyły związanie swoich karier zawodowych z astronomią oraz upamiętnianie kobiet astronomów. Zachęcamy każdego do zaangażowania się w bieżące wydarzenia realizowane w swoich lokalnych społecznościach, w związku Dniem Kobiet i Dziewcząt w Astronomii. Mogą to być: publiczne dyskusje, zajęcia, warsztaty oraz wiele innych. Można również posłużyć się gotowymi przykładami, stanowiącymi inspiracje do zorganizowania odpowiednich działań, a także informacjami na temat sposobu zorganizowania włączających, i przystępnych dla wszystkich, wydarzeń. Ponadto, celem uzupełnienia międzynarodowych wydarzeń przypadających na 11 lutego, zachęca się wszystkich zainteresowanych do organizowania wydarzeń oraz podejmowania działań, przez cały miesiąc luty, mających na celu upamiętnienie kobiet w astronomii.

Dla potrzeb obszaru tematycznego IAU100 „Astronomia włączająca” przygotowana została dedykowana strona internetowa, by promować włączanie społeczne, sprawiedliwość oraz różnorodność w astronomii poprzez scentralizowanie wszystkich wydarzeń oraz zasobów IAU100 przeznaczonych dla tego obszaru tematycznego. Inne zaprezentowane projekty obejmują międzynarodowy projekt „Inspirujące gwiazdy”, który nakierowany jest na poszerzanie horyzontów dzieci, rodziców, nauczycieli oraz astronomów przez prezentowanie wspomagających narzędzi badawczych oraz praktyk włączających związanych z prowadzeniem badań astronomicznych, komunikacją i rozwojem. W późniejszym czasie 2019 roku, od 12 do 15 listopada, Narodowe Japońskie Obserwatorium Astronomiczne (NAOJ – National Astronomical Observatory of Japan) będzie gospodarzem serii sympozjów IAU zatytułowanych: „Astronomia na rzecz sprawiedliwości, różnorodności i włączania społecznego – mapa drogowa do działania w ramach ramowego programu obchodów 100. rocznicy IAU.”

Zachęcamy do rejestrowania na stronie internetowej własnych wydarzeń z kategorii „Astronomia włączająca” oraz wsparcia nas w koordynacji i rozpowszechnianiu tych wydarzeń na ogólnoświatową skalę. Twoje wydarzenie może służyć, jako inspiracja dla innych na całym globie.

Kontakt

Hannah Harris

manager projektu IAU100 „Astronomia włączająca”

hannah.harris@wellesley.edu

 

Francesca Primas

Grupa robocza IAU „Kobiety w astronomii”

fprimas@eso.org

 

Jorge Rivero González

koordynator IAU100

rivero@strw.leidenuniv.nl