Warsztaty astronomiczne podczas Dumbara Sky IAU100

Zajęcia praktyczne, realizowane w dniach 9-10 lutego 2019 r. na Sri Lance, w czasie trwania specjalnego projektu przygotowanego w ramach IAU100; „Niebo Dumbary”.
Źródło: Ashan Ariyawansa

W dniach 9-10 lutego 2019 r., na Sri Lance, realizowany był projekt „Niebo Dumbary” mający na celu zwiększenie świadomości uczniów, zamieszkujących obszary wiejskie Sri Lanki, w zakresie znaczenia nauki i wzbudzenie w nich wczesnego zainteresowania zajęciami z obszaru określanego mianem STEM.

Projekt „Niebo Dumbary”, który był realizowany w górskim rejonie Dumbary, Sri Lanka, prowadziło 45 członków z Nalanda College Astronomical Society, Nalanda College Alumni Astronomical Society oraz organizacji Astro Umysły (Astro Minds). W działaniach objętych projektem uczestniczyło 350 uczniów, 20 nauczycieli i 100 mieszkańców lokalnych wsi.

Program projektu obejmował zróżnicowane formy aktywności, tak aby zachęcić młodzież do zainteresowania się przedmiotami z obszaru STEM oraz zwiększyć społeczną świadomość w zakresie ochrony lokalnego ciemnego nieba poprzez zastosowanie zrównoważonych metod oświetlania dróg, domostw oraz innych miejsc. Przeprowadzono interaktywne rozmowy w zakresie astronomii obserwacyjnej i wartości, jaką niesie ochrona ciemnego nieba.

W czasie realizacji projektu zorganizowano również warsztaty tematyczne dotyczące teleskopów w celu pokazania sposobu ich obsługi i montażu. Te teleskopy zostały następnie użyte do obserwacji, którym towarzyszyły także formy aktywności związane z Księżycem i sporządzaniem map gwiazd. Grupy przygotowały, domowej produkcji, statki kosmiczne wyposażone w „jajecznych astronautów”, aby przetestować ich zdolności do lądowania. Ponadto, uczniowie zamieszkujący wioskę Rambukwella przeprowadzili w godzinach porannych obserwacje słoneczne. Zdjęcia z tych zajęć można znaleźć tutaj.

Projekt „Niebo Dumbary”, to jeden z 22 projektów wybranych przez Zespół Zadaniowy IAU100 w celu udzielenia im wsparcia na wdrożenie, przygotowanych w ich ramach, inicjatyw związanych z astronomią, wpisujących się w jeden lub więcej obszarów tematycznych IAU100, realizowanych przez cały rok 2019.

Kontakt
Ashan Ariyawansa
koordynator projektu „Niebo Dumbary”
info@ncastronomy.com

Jorge Rivero González
koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl