Między 12, a 15 listopada 2019 roku, Japonia gościć będzie pierwsze Sympozjum IAU: „Astronomia na rzecz równości, różnorodności i włączania społecznego”. Celem sympozjum jest zostać mapą drogową wytyczającą ścieżki do działania w ramach ramowego programu setnej rocznicy IAU, a także podkreślającą rolę, jaką odgrywa różnorodność i włączanie społeczne przy tworzeniu lepszej nauki, przyczyniając się tym samym do konkurencyjności oraz innowacji i koncentrując się na określonych działaniach.

To spotkanie organizowane jest przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Narodowe Japońskie Obserwatorium Astronomiczne (NAOJ – National Astronomical Observatory of Japan). Sympozjum oferuje możliwość do: zaprezentowania najlepszych praktyk służących identyfikowaniu i podejmowaniu kwestii barier na rzecz równego uczestnictwa, poszerzenia naszej wiedzy w zakresie różnorodnych polityk stosowanych w miejscu pracy, przedstawienia pomocnych technologii i wykazania korzyści, jakie wnoszą do badań naukowych, środowiska oparte na różnorodności. Jako specjalne wydarzenie towarzyszące, pierwsze sympozjum IAU w Japonii gościć będzie globalny projekt IAU100 „Inspirujące gwiazdy”; wystawę IAU, która prezentuje bardzo zróżnicowany zakres środków, służących wspieraniu działań na rzecz włączania społecznego.

​Spotkanie połączy, zarówno społeczność IAU, jak i uczestników dysponujących specjalistyczną wiedzą z innych dziedzin (np. nauk społecznych), a także stworzy podstawy przyszłych rezolucji IAU: „Astronomia na rzecz sprawiedliwości, różnorodności i polityk włączania społecznego”. Rezolucje te nakreślą zestaw punktów widzenia oraz późniejszych, zaproponowanych w związku z tym, działań, pozostających w zgodności z nowym planem strategicznym IAU na lata 2020-2030, a następnie będą oczekiwały na ostateczne, oficjalnie zatwierdzenie przez UE i Zgromadzenie Ogólne IAU w Pusan (Korea Płd.) w 2021 roku.

​Sympozjum jest skierowane do wszystkich zawodowych astronomów, którzy chcą sprowadzić działania w zakresie włączania społecznego do swoich badań naukowych, zaś różnorodność do swoich zespołów, środowisk pracy oraz instytucji. Planuj z wyprzedzeniem i rozważ zaprezentowanie własnych doświadczeń oraz działań podjętych na rzecz różnorodności i włączania, a także przedstawienia, jak się to przyczyniło do poprawy nauki. 

​Organizatorzy zachęcają do składania zgłoszeń poruszających kwestie z następujących obszarów tematycznych:

  1. Uczenie się z najlepszych praktyk stosowanych środowiskach osób niepełnosprawnych oraz opracowanie ramowego planu działania na rzecz sprawiedliwości i równości w organizacjach astronomicznych, placówkach i instytucjach akademickich;
  2. Identyfikowanie i podejmowanie działań w zakresie barier dostępu: promowanie warunków sprzyjających włączaniu społecznemu;
  3. Nowe technologie na rzecz dostępności: różnorodność i niepełnosprawność;
  4. Astronomia dla społeczeństwa – Włączanie społeczne, różnorodność, sprawiedliwość i empatia w astronomii komunikacyjnej;
  5. Cele zrównoważonego rozwoju (SDG): równość płci i wzmacnianie;
  6. IAU100: Globalne perspektywy w kwestii sprawiedliwości, różnorodności i włączania społecznego w astronomii;
  7. Różnorodność w badaniach naukowych: tożsamość, przynależność etniczna i kultura w zespołach badawczych.

Więcej informacji na temat Sympozjum można odnaleźć tutaj.

Kontakt

Lina Canas
Narodowe Japońskie Obserwatorium Astronomiczne / Biuro IAU ds. Popularyzacji Astronomii
lina.canas@nao.ac.jp

Kumiko Usida-Sato
Narodowe Japońskie Obserwatorium Astronomiczne
kumiko.usuda@nao.ac.jp

Jorge Rivero González
międzynarodowy koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl