The IAU has officially launched the celebration of its centennial — the IAU100 — with a special session at the IAU General Assembly in Vienna, Austria. The session marked the beginning of a worldwide celebration of the past century of astronomical discoveries with the central theme Under One Sky. Credit: IAU/M. Zamani

Wraz ze specjalną sesją w czasie Zgromadzenia Ogólnego IAU w Wiedniu (Austria), IAU oficjalnie rozpoczęła obchody swojego stulecia – IAU100. Poprzez ustalenie tematu przewodniego, „Pod wspólnym niebem”, sesja ta wyznaczyła początek ogólnoświatowych obchodów upamiętniających astronomiczne odkrycia minionego stulecia. Źródło: IAU/M. Zamani.

EWASS 2019 odbędzie się w Lyonie (Francja), od 24 do 28 czerwca 2019 roku. Konferencja ugości ponad tysiąc astrofizyków z całej Europy oraz spoza jej granic. Dwudziestego siódmego czerwca, w ramach obchodów stulecia IAU, zorganizowana zostanie specjalna sesja prezentująca międzynarodowe i krajowe wydarzenia przygotowane z okazji jubileuszu.

Europejski Tydzień Astronomii i Nauki o Przestrzeni Kosmicznej (EWASS – European Week of Astronomy and Space Science), to coroczne spotkanie Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (z ang. European Astronomical Society; EAS). Z ponad 25-letnią tradycją, jest to największa konferencja dla europejskiej astronomii. Oprócz sesji plenarnych, konferencja będzie gospodarzem wielu sympozjów, odbywających się równolegle, jak również sesji specjalnych i spotkań.

Z wdrożeniami w ponad 100 krajach, włączając blisko 30 państw europejskich, IAU100 stanowi cenną okazję dla astronomów, komunikatorów nauki i wychowawców na całym świecie, aby wejść w interakcję z szerokimi gronem odbiorców, decydentami, nauczycielami, uczniami i astronomami stypendystami. 27 czerwca 2019 roku, Sekretariat IAU100 zorganizuje Sesję Specjalną SS39: „Obchody stulecia IAU: Pod wspólnym niebem”, która zaprezentuje ogólnoświatowe i narodowe działania przygotowane w czasie obchodów. Sesja ta nakreśli innowacyjny sposób publicznego zaangażowania astronomii i projekty edukacyjne, prezentując jednocześnie działania podjęte na rzecz sprawiedliwości i różnorodności, najlepsze praktyki oraz wnioski wyciągnięte z wcześniejszych doświadczeń.

Dodatkowo 25 czerwca 2019 roku, EWASS będzie również gościła Sesję Specjalną SS36: „Dzień włączania: pracując na rzecz sprawiedliwej, zróżnicowanej i włączającej astronomii”, która obejmie swym zakresem rozmaite tematy odnoszące się do włączania i różnorodności. Zorganizowana, w bliskiej współpracy z globalnym projektem IAU100 „Inspirujące gwiazdy”, sesja posłuży jako sposobność do zapoznania się, w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, z narzędziami badawczymi wykorzystującymi badanie wielosensoryczne.

Obecnie, aż do 3 marca 2019 roku, można przesyłać, zawierające krótkie streszczenie, zgłoszenia na konferencję EWASS. Sekretariat IAU100 przyjmuje z otwartością wszelkie materiały związane z sesjami specjalnymi.

​Kontakt

Jorge Rivero González

koordynator IAU100

rivero@strw.leidenuniv.nl