IAU100 Amateur Astronomers Day

Uczestnicy, zorganizowanego w ramach IAU100, wydarzenia Dzień Astronomów Amatorów,  spoglądają przez teleskop opracowany przez Narodowe Japońskie Obserwatorium Astronomiczne (National Astronomical Observatory of Japan). Źródło: Luís Calçada

W sobotę, 13 kwietnia 2019 r. w Pałacu Akademii w Brukseli (Belgia), Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zorganizowała swoje pierwsze wydarzenie przeznaczone dla astronomów amatorów. Stanowiło ono kontynuację flagowego wydarzenia IAU100 „Pod wspólnym niebem”, które miało miejsce w dniach 11-12 kwietnia. 

To inspirujące, całodniowe wydarzenie, obejmowało swoim zakresem różne zagadnienia tematyczne będące przedmiotem dyskusji. Astronauta NASA, John Grunsfeld, podzielił się historią o Kosmicznym Teleskopie Hubble’a, a sławni naukowcy zaprezentowali odczyty dotyczące najpopularniejszych zagadnień w astronomii, włączając w to: czarne dziury, powstawanie planety, publiczne zaangażowanie oraz inne. Na program wydarzenia złożyły się także, ukierunkowane tematycznie, prezentacje przygotowane przez amatorską społeczność astronomiczną, uwzględniające sesje związane z wkładem, jaki wnieśli astronomowie amatorzy do Układu Słonecznego oraz badań okultacji.

Ewine van Dishoeck, Prezydent IAU oraz profesor na Uniwersytecie w Lejdzie, powiedziała: „Działania podejmowane przez astronomów amatorów pełnią nieodzowną rolę w docieraniu do szerokich grup odbiorców, aby zainteresować ich cudami Wszechświata w czasie rocznicowych obchodów stulecia IAU. IAU pragnie zwrócić uwagę na ich wartościową pracę i wkład, jaki wnieśli w 2019 roku.”

Wraz z tym wydarzeniem, IAU obiera sobie za cel dalsze budowanie relacji między astronomami amatorami, ich organizacjami i IAU. W programie wydarzenia oraz wystąpieniach poszczególnych mówców, podkreślone zostało znaczenie międzynarodowej współpracy w astronomii i naukowej wartości amatorskiej, zawodowej oraz obywatelskiej nauki w astronomii. Na zakończenie wydarzenia, Ewine van Dishoeck zachęciła uczestników by „wykorzystać rozmach tego wydarzenia, aby ruszyć dalej razem”.

Astronomowie amatorzy zachęcani są do zaznajamiania się ze zróżnicowanymi globalnymi projektami realizowanymi w ramach IAU100, aby dowiedzieć się, jak mogą jeszcze bardziej włączyć się w obchody stulecia IAU100, łącznie ze zbliżającymi się świętowaniem 50. rocznicy lądowania na Księżycu.

To wydarzenie amatorskiej astronomii gościło również, przyjętą z uznaniem, wystawę „Wyżej i dalej” (Above and Beyond), która została zamówiona przez IAU, by zaprezentować kilka z najistotniejszych i najbardziej zdumiewających przełomów astronomicznych, które ukształtowały naukę, technologię oraz kulturę na przestrzeni ostatniego stulecia.

Kontakt
Jorge Rivero González
koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl