Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) z pełnym entuzjazmem oczekuje na świętowanie 100. rocznicy swojego istnienia. Rok 2019 wyznaczy początek, trwających rok, obchodów, – pod tematem przewodnim „Pod wspólnym niebem” – mających na celu zwiększenie świadomości wieku astronomicznych odkryć, jak również wspieranie i udoskonalanie zastosowania astronomii, jako narzędzia dla edukacji, rozwoju i dyplomacji. Na obchody 100-lecia IAU w 2019 roku składać się będą globalne i regionalne wydarzenia, które obejmą swym zasięgiem ogólnoświatowe grono odbiorców: miliony astronomów, liderów przemysłu, wychowawców oraz wielu innych.

Przedstawiciele Sekretariatu IAU są obecni na Zgromadzeniu Ogólnym IAU w Wiedniu (Austria), gdzie oficjalnie rozpoczynają pierwsze wydarzenia IAU100. Jest wśród nich wystawa „Above and Beyond”, zlecona do przygotowania, – na zasadzie licencji otwartej – w ramach ramowego programu obchodów 100-lecia IAU. Przedstawia kilka z najistotniejszych i najbardziej zdumiewających przełomów astronomicznych, które ukształtowały naukę, technologię i kulturę na przestrzeni ostatniego stulecia.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się także specjalna sesja IAU poświęcona obchodom 100-lecia. Złożą się na nią wstawki muzyczne, materiały wideo oraz refleksje osób zarządzających IAU.

„Inspirujące gwiazdy”, to wędrowna wystawa zaprojektowana w celu uwydatnienia, wspierania oraz promocji inicjatyw włączających, zachęcających do podejmowania działań na rzecz równości w zakresie popularyzacji i nauczania astronomii, także na szczeblu zawodowym. Jej inauguracja nastąpi 22 sierpnia.

Wśród, oczekiwanych z niecierpliwością, wydarzeń należy wymienić różnorakie wydarzenia związane z astronomią i spoglądaniem w gwiazdy oraz globalną siecią zajęć i kółek tematycznych uczących o takich zagadnieniach, jak grawitacja czy ogólna teoria względności. Inne działania będą zbieżne ze specjalnymi okazjami mającymi miejsce w ciągu roku tj.: rocznicami zaćmienia Słońca Einstein’a w 1919 roku i lądowania na Księżycu w 1969 oraz Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce 2019, ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kontakt
Jorge Rivero González
międzynarodowy koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl