Outreach Astronomy activities in schools in Peru during the International Year of Astronomy 2009. Credit: GalileoMobile

Zajęcia popularyzujące astronomię w szkołach w Peru, w czasie Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Źródło: GalileoMobile.

21 zróżnicowanych i innowacyjnych projektów z całego świata zostało wybranych do otrzymania finansowego wsparcia na realizację, przez cały rok 2019, przedsięwzięć astronomicznych w ramach obchodów IAU100.

W marcu 2018 roku, Zespół Zadaniowy IAU100 ogłosił nabór propozycji dla projektów specjalnych, by wesprzeć cele IAU100 na poziomie lokalnym lub narodowym. Dokonawszy przeglądu więcej niż 150 zgłoszeń z 65 krajów, Zespół Zadaniowy wybrał 21 zróżnicowanych projektów, które otrzymają wsparcie finansowe w postaci mikrodotacji, na wdrożenie, zawartych w nich, inicjatyw astronomicznych, w ramach jednego lub większej liczby zagadnień tematycznych wchodzących w skład projektu IAU100.

Do otrzymania finansowego wsparcia, w ramach IAU100, wybranych zostało 21 następujących, unikalnych i innowacyjnych, projektów, które będą wdrażane w życie przez cały rok 2019:

 • Konferencja pt. „Arthur S. Eddington: Od fizyki do filozofii i z powrotem”, planowana na 27-29 maja 2019 roku (Francja), połączy astronomów, historyków, filozofów oraz szerokie grono odbiorców, by omówić wiele aspektów wkładu, jaki wniósł do astronomii Arthur Eddington. Spotkanie odbędzie się w połączeniu z 100. rocznicą ekspedycji Eddington’owskiego zaćmienia Słońca, która dostarczyła kluczowych dowodów dla ogólnej teorii względności.
 • Projekt Agora (Argentyna) zaskoczy swoich, niczego nie spodziewających się, odbiorców, w Argentynie i poza nią, inicjatywami popularyzującymi astronomię w nieoczekiwanych miejscach, łącznie z miejskimi parkami, ulicami, stacjami transportu publicznego oraz wielu innych lokalizacjach.

 • Amanar: Pod tym samym niebem (obozy dla uchodźców Saharawi – rdzenna ludność Sahary Zachodniej – w Tindouf, Algeria i Hiszpania) wykorzysta astronomię, jako most kulturowy pomiędzy dziecięcymi uchodźcami Saharawi pochodzącymi z obozów Tindouf, Algeria i mieszkańcami pobliskich Wysp Kanaryjskich (Hiszpania).

 • Ambasadorzy dla astronomii (Chorwacja, Węgry, Rumunia, Słowacja i Ukraina); projekt nakierowany jest na wyposażenie publicznych centrów astronomii w materiały edukacyjne i zapewnienie im trwałego wsparcia ze strony astronomów, którzy są aktywnymi badaczami, oraz międzynarodowych placówek astronomicznych.

 • Program szkoleń dla nauczycieli ArAS (Palestyna) zapewni warsztaty dla palestyńskich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich, w celu przeszkolenia ich w zakresie nowoczesnych technik nauczania astronomii.

 • Astronomiczne piątki 2019 (Peru) będą składać się z cotygodniowych wydarzeń, obejmujących rozmowy publiczne oraz spoglądanie w gwiazdy, adresowanych do szerokiej grupy odbiorców i organizowanych na Uniwersytecie św. Marka (Universidad Nacional Mayor de San Marcos).

 • Projekt „Astronomia objazdowa przez Zambię” (Zambia) ukierunkowany jest na inspirowanie i kształcenie młodzieży oraz szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie nauczania astronomii poprzez organizowanie warsztatów oraz tzw. „wieczorów z gwiazdami”.

 • Poprzez serię skoordynowanych wydarzeń, projekt „Ciemne niebo Irlandii” (Irlandia) będzie wspierał działania na rzecz zwiększenia społecznej świadomości w kwestii ciemnego, irlandzkiego nieba i miejsc istotnych dla archeoastronomii, a także lepszego zrozumienia znaczenia zachowania oraz przywrócenia nocnego nieba nad Irlandią.

 • Niebo nad Dumbarą – Zabierając, za pośrednictwem cyklu wieczorów z gwiazdami oraz wydarzeń popularyzujących naukę, astronomię do lankijskiej wioski (Sri Lanka), projekt ten rozbudzi tzw. naukową świadomość wśród uczniów zamieszkujących odległe regiony Sri Lanki oraz zainspiruje ich do zainteresowania się różnymi dyscyplinami określanymi skrótowo jako STEM; tj. nauką, technologią, inżynierią i matematyką (z ang. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ponadto projekt ma również na celu zwiększenie społecznej świadomości w zakresie ochrony ciemnego nieba poprzez wykorzystywanie zrównoważonych sposobów przygotowania instalacji oświetleniowych stosowanych następnie na drogach, w domach oraz innych miejscach.

 • Odkrywanie cudów nieba, poprzez tworzenie kółek astronomicznych i naukowych w szkołach (Ghana) – ten projekt ma w zamyśle inspirować i kształcić nauczycieli oraz uczniów w zakresie astronomii poprzez utworzenie kółek astronomicznych w szkołach.

 • Dziadkowie i astronomia (Meksyk); to projekt, który, przez dzielenie się wiedzą astronomiczną i prowadzenie obserwacji astronomicznych w stolicy Meksyku, ma na celu zapewnić rozrywkę, towarzystwo oraz kontakt z kulturą starszym ludziom.

 • Dziedzictwo nieba (Iran); projekt zaprosi astrofotografów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym składającym się z dwóch części: Fotografia kulturowego dziedzictwa astronomii i Fotografia nocnego krajobrazu przedstawiającego naturalne dziedzictwo astronomii.

 • The Hooked in the shadow-ASEAN; warsztat astronomiczny dla nauczycieli (Malezja) – regionalny warsztat w Malezji, przeznaczony dla nauczycieli z południowo-wschodnioazjatyckich krajów, zaprojektowany w celu promowania nauczania astronomii przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich.

 • Sympozjum ciemnego nieba IAU100 (Holandia) ma na celu zwiększenie świadomości w kwestii ochrony i zachowania światowego, kulturowego oraz naturalnego dziedzictwa ciemnego, spokojnego nieba. Na sympozjum oraz w trakcie wieczoru z gwiazdami mile widziani będą astronomowie amatorzy, decydenci, eksperci ciemnego nieba, astrofotografowie, a także miłośnicy ciemnego nieba.

 • Pozwól mi być częścią Wszechświata (Mozambik) – Przez nadanie priorytetowego statusu edukacji dziewcząt i rodzin oraz zwracanie uwagi na rolę kobiet w astronomii, projekt ten zorientowany jest na promowanie, za pośrednictwem astronomii, równości płci w tych obszarach Mozambiku, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

 • DźwiękŚwiatła – narzędzie zaprojektowane, jako pomoc dla osób niewidomych/niedowidzących w czasie zaćmienia Słońca (Argentyna, Chile, Stany Zjednoczone); w ramach projektu skonstruowanych zostanie 20 urządzeń, które następnie otrzymają społeczności niedowidzących zamieszkujące cały obszar Argentyny i Chile. Dzięki temu, w czasie zaćmienia Słońca, 2 lipca 2019 roku, korzystające z nich osoby będą mogły doświadczyć, poprzez dźwięk, zmian intensywności światła zachodzących w czasie rzeczywistym.

 • Program „Lokalny astro przewodnik: Astronom wędrujący na piechotę” (Indie), realizowany w zachodnich Indiach, ułatwi uzyskanie dostępu do przyrządów astronomicznych, dzięki koncepcji „teleskop na żądanie”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez szkolenie „pieszych astronomów”, by inspirowali i kształcili swoje społeczności.

 • Mobilne planetarium w Pampie (Brazylia) – to projekt, w ramach którego wykorzystane zostaną nieruchome i mobilne kopuły planetarium Uniwersytetu w Pampie (w skrócie Unipampa), aby przez kursy edukacyjne oraz sesje otwarte, inspirować, a także kształcić społeczeństwo, uczniów oraz nauczycieli w 18 miastach regionu Pampa.

 • NARIT: Dekada doskonałości i IAU100 na rzecz budowania kompetencji i transferu wiedzy (Tajlandia) – w ramach tego projektu zorganizowanych zostanie szereg działań, które zwrócą uwagę na cele i sztandarowe programy projektu IAU100, stanowiących część obchodów 10. rocznicy istnienia NARIT.

 • „Rock i astronomia pod czaszą anteny” (Hiszpania) – w ramach tego projektu zostanie nadany przekaz na żywo z nocnego koncertu rock’owego. Wstąpią w nim znani muzycy, pojawią się słynne tematy muzyczne związane z astronomią; będzie również nauka o przestrzeni kosmicznej i IAU100.

 • Wieczory z gwiazdami na rzecz podstawowego zrozumienia Wszechświata. Spotkania przeznaczone dla dzieci pasterzy, które uczęszczają do szkoły (Mongolia) – podczas tego projektu, w koczowniczych obszarach Mongolii, zorganizowane zostaną edukacyjne wieczory z gwiazdami dla młodzieży, aby rozbudzić jej zainteresowanie nauką i astronomią, a jednocześnie zachęcać do zdobycia wyższego wykształcenia.

Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat wybranych projektów.

Kontakt

Jorge Rivero González

koordynator IAU100

rivero@strw.leidenuniv.nl