“Inspiring Stars” is an itinerant international exhibition promoted by the International Astronomical Union to highlight world initiatives that address the concept of inclusion at (but not limited to) outreach, didactic, and professional aspect, using astronomy. Credit: IAU/M. Zamani

„Inspirujące gwiazdy”, to wędrowna, międzynarodowa wystawa promowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, w celu zwrócenia uwagi na światowe inicjatywy, które, przy wykorzystaniu astronomii, podejmują kwestie włączania społecznego (lecz nie są do nich ograniczone) w zakresie popularyzacji nauki, dydaktyki i aspektów zawodowych. Źródło: IAU/M. Zamani.

„Inspirujące gwiazdy”, to globalny, przygotowany w ramach obchodów rocznicowych IAU100, projekt, mający na celu nakreślenie, wspieranie oraz promowanie inicjatyw włączających, które zachęcają do podejmowania działań na rzecz równoprawnego uczestnictwa w popularyzacji i nauczaniu astronomii na szczeblu zawodowym. W październiku 2019 roku projekt zostanie zaprezentowany w Santiago, Chile, ze szczególnym uwzględnieniem wielu starań podjętych przez chilijską społeczność w zakresie astronomii włączającej, dzięki projektowi „Astronomia dla każdego”. Siła tego projektu tkwi w krajowej współpracy między instytucjami astronomicznymi, które, w przystępny sposób, pomagają sprowadzić astronomię do każdego.

W ramach jednodniowego programu odbędzie się panel zapoczątkowujący dialog na temat „Pozytywne strony różnorodności: sprawiedliwe i oparte na równości uczestnictwo w nauce”, w trakcie którego paneliści, łącznie z dr Wandą Diaz-Merced (Biuro IAU ds. Astronomii na rzecz Rozwoju, Inspirujące gwiazdy), omówią znaczenie zwiększenia dostępności do podejmowania studiów oraz prowadzenia badań naukowych dla szerszej społeczności. Razem z chilijskimi specjalistami z różnych dziedzin, podejmą debatę dotyczącą aktualnego stanu włączania społecznego w zakresie nauki w Chile oraz wytyczą ścieżki postępowania w tym względzie.​

Dodatkowo uczestnicy panelu, wychowawcy, naukowcy oraz opinia publiczna, zapoznają się z różnymi zasobami z całego świata, służącymi do prowadzania wielosensorycznych badań w astronomii. Zaprezentowana zostanie Organizacja Wielkiego Teleskopu Magellana (GMTO; Giant Magellan Telescope Organization) wraz z dotykowymi modelami Układu Słonecznego, Księżycem i gwiazdami. Omówiony zostanie również projekt „Dedoskop: Odkrywając Wszechświat” przeznaczony do wzbogacania doświadczeń astronomicznych ludzi z wadami wzroku.

Wydarzenie to jest organizowane przez Uniwersytet im. Diego Portales’a (Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales), Red de Investigadoras, Autonomiczny Uniwersytet Chile (Universidad Autónoma de Chile), Chilijskie Towarzystwo Astronomiczne (SOCHIAS; Sociedad Chilena de Astronomía) i jest częścią różnych międzynarodowych programów przygotowanych w ramach światowego, wystawowego, włączającego projektu IAU – Inspirujące gwiazdy.

Kontakt

Maria Rosaria D’Antonio

kierownik ds. administracji IAU

dantonio@iap.fr