Inspirujące gwiazdy — światowa, włączająca wystawa IAU, to podróżna ekspozycja organizowana pod przewodnictwem Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) oraz wspierana przez Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (z ang. AAS; American Astronomical Society). Zaprojektowano ją z myślą, by zwracać większą uwagę na oraz wspierać i promować inicjatywy włączające, mające na celu zachęcanie do podejmowania działań na rzecz równoprawnego uczestnictwa w nauczaniu i popularyzacji astronomii na poziomie zawodowym. Inauguracja wystawy odbędzie się 22 sierpnia w centrum konferencyjnym Austria Center Vienna, podczas Zgromadzenia Ogólnego IAU w Wiedniu (Austria).

IAU zaprasza wszystkich obecnych członków, członków austriackich organizacji, którzy troszczą się o osoby upośledzone i/lub niepełnosprawne, austriacką społeczność astronomiczną oraz członków społeczeństwa do odwiedzenia wystawy i wzięcia udziału w specjalnych wydarzeniach w czasie inauguracji. Wstęp na inaugurację jest wolny. Jeśli chcesz uczestniczyć w tym wydarzeniu, udaj się do Austria Center Vienna 22 sierpnia i poproś w punkcie rejestracji o plakietkę „Inspirujące gwiazdy; gość”.

22 sierpnia wszyscy odwiedzający wystawę będą mogli zaangażować się w interaktywne pokazy, podczas których zaprezentowane zostaną rozmaite zasoby stosowane w wielosensorycznych badaniach na całym świecie. Należy wśród nich wymienić: dotykowe modele planet, książki i plakaty (Hiszpania, USA); wielosensoryczny, optyczny teleskop (USA); dotykowy model teleskopu (Japonia); oprogramowanie, przekształcające dane astronomiczne na wyjściowy format dźwiękowy (Argentyna i Australia) oraz wiele innych. W czasie inauguracji wystąpi sześciu wybitnych, zaproszonych na wydarzenie, mówców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z perspektywy naukowców zmagających się z różnymi formami niepełnosprawności czy upośledzenia.

„Inspirujące gwiazdy” pozwolą wszystkim odbiorcom poznać astronomię, jako uniwersalną naukę, – która sławi, umacnia różnorodność oraz podejmuje i zachęca do podejmowania wszelkich działań w tym zakresie – a także jej wspaniałe naukowe osiągnięcia, będące rezultatem pracy zwykłych, określonych ludzi. Przykładając dużą wagę do kwestii włączania społecznego, astronomia staje się skuteczną i innowacyjną nauką, torującą drogę dla innych naukowych dyscyplin, aby aktywnie motywowały i wspierały działania dotyczące włączania społecznego.

„Inspirujące gwiazdy”, to wynik współpracy między Sekretariatem IAU, Biurem IAU ds. Astronomii i Rozwoju oraz Biurem IAU ds. Popularyzacji Astronomii, przy wsparciu ze strony Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. Wraz z projektem „Inspirujące gwiazdy”, IAU bierze sobie za cel zwiększenie zakresu swoich obecnych działań podejmowanych w obszarze promowania włączania społecznego i, opartego na równości, uczestnictwa w nauce. „Inspirujące gwiazdy”, to wspólna inicjatywa z organizacjami służącymi pomocą osobom niepełnosprawnym i/lub upośledzonym w krajowych/lokalnych społecznościach.

 

Kontakt

Maria Rosaria D’Antonio
kierownik ds.administracji IAU
dantonio@iap.fr

Jorge Rivero González
międzynarodowy koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl