Astro-photographers, local teachers, astronomers and staff from the La Palma Office of Tourism explore the Quality Lighting Teaching Kit activities at the Starlight, Beyond Light Pollution workshop on the Canary Islands. Credits: Valentin Grigore (President of the Romanian Society for Meteors and Astronomy)

Astrofotografowie, lokalni nauczyciele oraz pracownicy z Biura Turystyki La Palmy, na Wyspach Kanaryjskich, zapoznają się z zadaniami zestawu edukacyjnego dotyczącego jakości oświetlenia (Quality Lighting Teaching Kit), w czasie warsztatu „Światło gwiazd; ponad zanieczyszczeniem światłem”. Źródło: Valentin Grigore (przewodniczący Rumuńskiego Towarzystwa Meteorów i Astronomii).

Globalny projekt IAU100 „Ciemne niebo dla wszystkich” (Dark Skies for All) ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie ochrony cichego i ciemnego nieba oraz domagania się prawa dla przyszłych pokoleń, aby nadal miały dostęp do naszego prawdziwie nocnego nieba. IAU100 rozpoczyna nabór propozycji, w celu otrzymania zestawu edukacyjnego „Włącz noc” („Turn on the Night”) i zachęca do aplikowania wychowawców, astronomów zawodowych i entuzjastów na całym świecie.

Astronomia reprezentuje wspaniały i istotny wymiar naszego kulturowego oraz naturalnego dziedzictwa. Międzynarodowy projekt „Ciemne niebo dla wszystkich” kładzie nacisk na znaczenie nocnego nieba, jako dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Podążając za, zwieńczonymi sukcesami, inicjatywami ostatnich lat, projekt „Ciemne niebo dla wszystkich” opiera się na istniejących programach edukacyjnych na temat zanieczyszczenia światłem, aby przekazać te informacje uczniom oraz ogółowi społeczeństwa.

Zestaw edukacyjny „Włącz noc” („Turn on the Night”) zostanie wydany wczesną wiosną 2019 roku, przez firmę Laser Classroom, producenta materiałów edukacyjnych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zestaw niejako „zanurzy” uczniów oraz szerokie grono odbiorców w tematyce zanieczyszczenia światłem wraz z istniejącymi rozwiązaniami , a wszystko to zostanie połączone z ćwiczeniami zaprojektowanymi wokół scenariuszy nauczania, opartych na rozwiązywaniu problemów. Większość ćwiczeń można wykonać w czasie szkolnych lub pozaszkolnych zajęć.

W ramach projektu „Ciemne niebo dla wszystkich” mile widziane są propozycje dotyczące dystrybucji zestawu edukacyjnego „Włącz noc”. Zestaw ten pozwoli uczniom i społeczeństwu zająć się prawdziwymi problemami dotyczącymi oświetlenia, w takich kwestiach, jak: poświata czy łuna świetlna, wnikanie światła i zużycie energii. Przez cały czas globalnego programu IAU100, około 200 wychowawców na całym świecie będzie mogło nabyć ten zestaw po kosztach produkcyjnych. Około 50 dodatkowych zestawów zostanie przydzielonych do Sekretariatu IAU100, który rozdystrybuuje je nieodpłatnie wśród zainteresowanych, nie mogących sobie pozwolić na zakup po kosztach produkcyjnych. Aby pozyskać zestaw na tych specjalnych warunkach, prosimy złożyć kompletny wniosek do 1 marca 2019 roku. Stosowny dokument można odnaleźć tutaj.

W maju 2019 projekt IAU100 „Ciemne niebo dla wszystkich” będzie również promował organizowanie ogólnoświatowych wydarzeń w okolicy, ustanowionego przez UNESCO na 16 maja 2019 roku, Międzynarodowego Dnia Światła; tj. międzynarodowej inicjatywy, świętującej ważną rolę światła, i związanych z nim technologii, w nauce, kulturze, sztuce oraz edukacji i zrównoważonym rozwoju. Zapisz więc datę już teraz.

Kontakt

Sze-leung Cheung

międzynarodowy koordynator IAU ds. popularyzacji

cheungszeleung@oao.iau.org

Constance Walker
Narodowe Optyczne Obserwatorium Astronomiczne

cwalker@noao.edu

Jorge Rivero González
koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl