Komitet IAU100

W celu skoordynowania działań IAU100 na poziomie krajowym, został powołany Krajowy Komitet IAU100, w skład którego weszli przedstawiciele różnych instytutów i organizacji związanych z astronomią z terenu całego kraju.

Oto pełen skład komitetu:

Krajowy Komitet ds. Obchodów 100-lecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej

 • dr Krzysztof Czart, Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), Toruń (przewodniczący)
 • dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN), Warszawa
 • dr Ryszard Gabryszewski, Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), Warszawa
 • dr hab. Marek Jamrozy, Obserwatorium Astronomiczne UJ (OA UJ), Kraków
 • dr hab. Marcin Kiraga, Obserwatorium Astronomiczne UW (OA UW), Warszawa
 • dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz, Instytut Astronomiczny UWr (IA UWr), Wrocław
 • dr Halina Prętka-Ziomek, Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM (IOA UAM), Poznań
 • mgr Przemysław Rudź, Polska Agencja Kosmiczna (PAK), Gdańsk
 • mgr Tomasz Skowron, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie / Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF), Szczecin
 • mgr Sebastian Soberski, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu (PiOA), Grudziądz
 • Marek Substyk, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), Katowice
 • dr Jacek Szubiakowski, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (OPiOA), Olsztyn
 • dr Paweł Wolak, Centrum Astronomii UMK (CA UMK), Toruń

Z kolei aby skoordynować obchody IAU100 na poziomie globalnym, Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) ustanowiła Grupę Roboczą IAU100, której członkami są osoby z całego świata. Oto jej skład:

 • Piero Benvenuti, IAU General Secretary, France

 • Sze-leung Cheung, IAU OAO Coordinator, Hong Kong China/Japan

 • Lars Lindberg Christensen, IAU Press Officer, Denmark/Germany

 • Rosaria d’Antonio, IAU Head of Administration, Italy

 • Ewine van Dishoeck, IAU President-Elect, the Netherlands (Chair)

 • Jorge Rivero González, IAU100 Coordinator, Spain/the Netherlands

 • Kevin Govender, IAU OAD Director, South Africa

 • Maria Teresa Lago, IAU Assistant General Secretary, Portugal

 • Silvia Torres-Peimbert, IAU President, Mexico

 • Pedro Russo, Former IYA2009 Coordinator and Former IAU C2 President, Portugal/the Netherlands

 • Robert Williams, Former IAU President, USA