Praca plastyczna związana z astronomią

Dzieci wykonujące pracę plastyczną w ramach wydarzenia IAU100 100 Hours of Astronomy w Indiach. Źródło: IIT Indore Astronomy Club.

Wiele związanych z Księżycem aktywności jest organizowanych na całym świecie w związku z rocznicą 20-21 lipca 2019. Jedną z nich jest konkurs plastyczny dla dzieci „Under One Moon”.

Aby zachęcić dzieci do włączenia się w obchody, projekt Moon Landing 50 zorganizował konkurs plastyczny. Zachęcamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat do stworzenia pracy plastycznej dotyczącej tematu „Under One Moon” („Pod wspólnym Księżycem”). Może to być rysunek lub malunek na papierze o rozmiarze A4.

Nadsyłanie prac: Dorosły opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić formularz w terminie do 11 sierpnia 2019 r. do godz. 17:00 CEST. Prace mogą nadsyłać dzieci z wszystkich krajów.

Wybrani zostaną po 3 zwycięzcy dla każdej z grup wiekowych (5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat) konkursu „Under One Moon”. Nagrodą dla każdego z laureatów będzie prezentacja jego pracy online na witrynach MoonLanding50.org oraz IAU-100.org. Dodatkowo otrzyma następujące nagrody:

– jeden zestaw „Telescope KIT” od National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) oraz Biura IAU ds. Popularyzacji Astronomii (IAU Office for Astronomy Outreach – IAU OAO)

– jeden Księżyc i jedną Ziemię z zestawu zabawek Celestial Buddies

Zasady konkursu:

– Wszystkie decyzje organizatorów konkursu dotyczące dowolnego aspektu konkursu, w tym dopuszczenie lub dyskwalifikacja prac, komentarzy lub zdjęć są ostateczne i nie przewiduje się od nich odwołania.

– Przesyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnicy zgadzają się na użycie, reprodukcję, publikację, transmisję i rozpowszechnianie przez organizatorów/partnerów swojego imienia i nazwiska oraz informacji dotyczących nagrody w konkursie, bezpłatnie, w dowolnych publikacjach lub materiałach promocyjnych, aby promować konkurs i jego zwycięzców.

– IAU100/Moon Landing 50 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w konkursie w dowolnym czasie, bez wcześniejszego poinformowania, tymczasowo zawiesić konkurs lub go anulować bez uzasadnienia i bez odpowiedzialności za taką decyzję. Nie można wysuwać żadnych roszczeń o odszkodowania z tego tytułu.

– IAU100/Moon Landing 50 nie gwarantuje terminu dostarczenia nagród, ponieważ mogą one być przesyłane osobno w późniejszym terminie.

 

Kontakt

Bethany Downer

Moon Landing 50 Event Coordinator

downer@mail.strw.leidenuniv.nl