Children learning how to use a telescope at a Universe Awareness activity in Romania. Credit: Universe Awareness

W czasie zajęć projektu „Universe Awareness” w Rumunii, dzieci uczą się obsługi teleskopu. Źródło: Universe Awareness.

Utworzono cztery nowe kategorie nagród, aby rozbudzić jeszcze większe zaangażowanie i entuzjazm względem globalnego wydarzenia „100 godzin astronomii”, przypadającego między 10-13 stycznia 2019 roku.

Aby rozpocząć obchody setnej rocznicy istnienia IAU w 2019 roku, wydarzenie „100 godzin astronomii” połączy astronomów zawodowych i amatorów, entuzjastów astronomii oraz opinię publiczną tak, aby wszyscy mogli wspólnie dzielić się swoim zamiłowaniem do astronomii i przestrzeni kosmicznej. Z przyjemnością przyjmujemy do rejestracji uczestnictwa w tym międzynarodowym wydarzeniu, wszelkie zgłoszenia dotyczące dowolnej działalności związanej z astronomią, niezależnie od czasu jej trwania. Możliwe obszary podejmowanych działań obejmują: warsztaty, wycieczki objazdowe, pogadanki, działania związane z obserwacją nieba, projekty klasowe, wykłady, filmy, wycieczki tematyczne, projekty artystyczne oraz wiele innych!

Utworzono nowe kategorie nagród dla organizatorów i uczestników wydarzenia „100 godzin astronomii”:

​Nagrody dla uczestników wydarzenia

Nagroda dla mediów społecznościowych

Aby zostać automatycznie zgłoszonym do udziału w losowaniu nagrody, uczestnicy wydarzenia mogą dzielić się zdjęciami w mediach społecznościowych, w ramach ich własnej edycji „100 godzin astronomii”, korzystając z hashtag’ów #IAU100 oraz #100HoursOfAstronomy.

W przypadku wybrania dwóch zwycięzców, każdy otrzyma teleskop firmy Celestron z serii Firstscope.

​Nagrody dla organizatorów wydarzenia

Po zrealizowaniu swojego wydarzenia, organizatorzy otrzymają krótką ankietę wraz z prośbą o jej wypełnienie. Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane do wybrania zwycięskich organizatorów, którzy otrzymają zestawy nagród ułatwiających im kontynuowanie działań w zakresie edukacji astronomicznej i podejmowanie dalszych starań na rzecz popularyzacji tej dziedziny nauki.

Nagroda w kategorii „Astronomia dla wszystkich”

Jednym z obszarów tematycznych IAU100  jest astronomia włączająca. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest wydarzeniu, którego organizatorzy wykazali się największą rozwagą w podejściu do kwestii włączania, różnorodności i sprawiedliwości, we wszelkich działaniach na polu astronomii, w szczególności zaś przeznaczonych dla, pomijanych z różnych względów, mniejszości. Sugestie dotyczące organizacji wydarzeń włączających można odnaleźć tutaj.

​Nagroda dla najbardziej innowacyjnego wydarzenia

Nagroda przyznawana jest wydarzeniu, w ramach którego podjęte działania, w najbardziej unikalny i innowacyjny sposób, przyczyniły się do zainspirowania odbiorców astronomią i nauczania o niej.

Nagroda dla wydarzenia „100 godzin astronomii”, które zgromadziło największą publiczność

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznana wydarzeniu, które zgromadziło największą widownię spośród wszystkich innych wydarzeń zorganizowanych w czasie trwania „100 godzin astronomii”, tj. między 10-13 stycznia (wymagane zdjęcie/a grupowe).

Odbiorcy wszystkich nagród otrzymają również kalendarz IAU100 i materiały edukacyjne.

Nagrody zostaną przyznane tylko tym wydarzeniom, które zostały oficjalnie zarejestrowane  do udziału w „100 godzinach astronomii”. Strona internetowa wydarzenia „100 godzin astronomii”  zapewnia również organizatorom danego przedsięwzięcia szeroki wybór materiałów i zasobów. Ci, którzy nie chcą organizować wydarzenia, ani żadnych działań w jego ramach, we własnym zakresie, mogą uczestniczyć w istniejących działaniach przeglądając listę już zarejestrowanych wydarzeń .

Zgody/warunki konkursu:

– Wszystkie decyzje organizatorów konkursu, dotyczące dowolnego aspektu konkursu, łącznie z zakwalifikowaniem lub odrzuceniem zgłoszeń, komentarzy oraz zdjęć, są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

– Poprzez przesłanie informacji do konkursu na temat wydarzenia, zrealizowanego w ramach „ 100 godzin astronomii”, uczestnicy udzielają, organizatorom konkursu i/lub ich partnerom, zgody na nieodpłatne wykorzystywanie, powielanie, opublikowanie, przekazywanie i upowszechnianie swojego nazwiska oraz informacji dotyczących nagrody w dowolnych publikacjach lub materiałach promocyjnych w celu promowania konkursu i jego zwycięzców.

– IAU zastrzega sobie prawo do: dokonania, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, zmian w konkursie, tymczasowego wstrzymania lub odwołania konkursu bez uzasadnienia oraz zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności za tą decyzję. Nie można dochodzić żadnych roszczeń tytułem uzyskania rekompensat, ani odszkodowań.

Kontakt

Bethany Downer

koordynator wydarzenia „100 godzin astronomii”

downer@strw.leidenuniv.nl

 

Jorge Rivero González

koordynator IAU100

rivero@strw.leidenuniv.nl