Fragment plakatu z wystawy IAU100 Above and Beyond

Capture from one of the 12 posters created from the IAU100 and Science Now Above and Beyond Exhibition.
Credit: International Astronomical union / Science Now.

Został przygotowany nowy zestaw 12 posterów jako przeskalowana w dół wersja wystawy IAU100 Above and Beyond. Wersja ta jest dopasowana do prezentowania podczas konferencji, na uniwersytetach, w szkołach i w innym miejscach.

Zaprojektowana przez Science Now wystawa IAU100 Above and Beyond prezentuje niektóre z najważniejszych i najbardziej zaskakujących astronomicznych przełomów, które ukształtowały naukę, technologię i kulturę w minionym stuleciu. Wystawa ma podejście interdyscyplinarne i międzynarodowe, pokazując, że  odkrycia naukowe nie są przedsięwzięciami jednorazowymi, ale ciągłym procesem, który zajmuje dekady, aby je w pełni zrozumieć. Opiera się na trzech podstawowych pytaniach, które wydają równie interesujące dzisiaj, jak były stulecie temu: Jaki jest rozmiar i struktura Wszechświata? Czy istnieje życie poza Ziemią? Co zasila gwiazdy, w jaki sposób zaczynają świecić i co się dzieje, gdy umierają?

Ta specjalna wystawa została teraz przeskalowana w dół do zestawu 12 posterów A0, które pokazują główne elementy. Podobnie, jak pełna wersja, została zaprojektowana do pokazania społeczeństwu pięknej i wnikliwej opowieści astronomicznej w duchu otwartej nauki. niniejsza wersja jest dobrze dopasowana do prezentowania podczas konferencji, na uniwersytetach, w szkołach i w innym miejscach. Plakaty można pobrać stąd.

Cała treść i projekty były już wcześniej dostępne na otwartej licencji do adaptacji i dalszego użytku. Otwarte podejście do projektu wspiera reprodukowanie wystawy w jej pełnej skali (150 metrów kwadratowych, modułowa budowa), jak i w niskokosztowej wersji opartej o plakaty i tłumaczenie przez społeczeność. Materiały open source można pobrać z witryny wystawy.

Kontakt

Jorge Rivero González

IAU100 Coordinator

rivero@mail.strw.leidenuniv.nl