Group of learners exploring a 3D Moon model during A Touch of the Universe activity in India. Credit: A Touch of the Universe.

Wydarzenie inaugurujące projekt „Inspirujące gwiazdy”, w czasie Zgromadzenia Ogólnego IAU w 2018 roku

Inspirujące gwiazdy — światowa, włączająca wystawa IAU, to podróżna ekspozycja organizowana pod przewodnictwem Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) oraz wspierana przez Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (z ang. AAS; American Astronomical Society). Zaprojektowano ją z myślą, by zwracać większą uwagę na oraz wspierać i promować inicjatywy włączające, mające na celu zachęcanie do podejmowania działań na rzecz równoprawnego uczestnictwa