Dziecko dosięgające Księżyca

Dziecko dosięgające Księżyca.

Zostało zaledwie kila miesięcy, zanim będą miały miejsce całoroczne obchody stulecia istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). W dniach 10-13 stycznia 2019, jako wielkie wydarzenie rozpoczynające, organizowany jest globalny projekt pod nazwą „100 godzin astronomii”. Każdy może uczestniczyć w tym wspólnym wysiłku, podejmowanym, aby przybliżyć astronomię szerokiemu gronu odbiorców.

Wydarzenie „100 godzin astronomii”, to forma świętowania jubileuszu IAU złożona z szerokiego zakresu działań nakierowanych na zaangażowanie w nie społeczeństwa. W chwili obecnej uruchomiona została dedykowana strona internetowa, aby umożliwić śledzenie przebiegu wydarzenia oraz zwrócić uwagę na różnorodne formy aktywności, jakie podejmowane są na całym świecie w ramach „100 godzin astronomii”.

Wydarzenie będzie trwało ponad cztery dni i noce; tj. od 10 do 13 stycznia 2019 roku. Astronomowie zawodowi i amatorzy, wielbiciele astronomii oraz szerokie grono zainteresowanych; wszyscy są zaproszeni do dzielenia się swoją wiedzą i entuzjazmem w zakresie przestrzeni kosmicznej przez uczestniczenie w zaplanowanych działaniach, lub ich samodzielne zorganizowanie, stanowiących część tego globalnego projektu.

​Placówki naukowe oraz entuzjaści astronomii na całym świecie planują tysiące wydarzeń, obejmujących teleskopowe sesje obserwacyjne, wystawy, wykłady, projekty artystyczne, projekty klasowe, wycieczki tematyczne, specjalne pokazy oraz wiele innych pozostałe. W wielu krajach odbędą się publiczne wykłady prowadzone przez specjalnie wybranych mówców, ekspertów w dziedzinie astronomii, chętnych by uczestniczyć w tym przedsięwzięciu na skalę całej planety. Niebo wyznacza granicę możliwości wydarzeń, które mogą być organizowane, jako część świętowania „100 godzin astronomii”. Razem sprowadzimy do astronomii nowe osoby i być może zainspirujemy młodych oraz dobrze się zapowiadających naukowców do kontynuowania kariery w astronomii. 

Aby śledzić postępy i promować różne wydarzenia na całym świecie, wydarzenia są rejestrowane online. Każdy może zorganizować wydarzenie, czy będzie to kilkugodzinna, jednodniowa projekcja materiałów wideo dotyczących astronomii czy 100-godzinny maraton; rejestracja wszelkich wydarzeń jest mile widziana, gdyż dzięki temu zostaną uwzględnione w oficjalnym kalendarzu IAU100 oraz „100 godzin astronomii”. Wszystkie wydarzenia muszą być jednak opracowywane z poszanowaniem ogólnych celów inicjatywy IAU100 w zakresie kluczowej roli astronomii dla rozwoju, edukacji, popularyzacji oraz dyplomacji. Szczególnie zachęca się do organizacji takich wydarzeń, które biorą pod uwagę kwestie włączania społecznego, różnorodności i sprawiedliwości.

Kontakt

Bethany Downer
koordynator „100 godzin astronomii”
downer@strw.leidenuniv.nl

Jorge Rivero González
międzynarodowy koordynator IAU100
rivero@strw.leidenuniv.nl