Partnerzy

Obchody IAU100 dotrą do odbiorców na całym świecie, do milionów astronomów, liderów przemysłu, nauczycieli i innych grup. Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, do zaangażowania i zademonstrowania wsparcia dla celów IAU100.

Zostanie sponsorem tej inicjatywy to wielka szansa na zademonstrowanie swoich najlepszych  praktyk i zaangażowania w społeczność astronomiczną. Jako partner obchodów IAU100 zostaniesz odpowiednio uwidoczniony, zarówno wśród kluczowych osób czy podmiotów biorących udział w projekcie, jak i końcowych odbiorców zainteresowanych astronomią. Sponsorami mogą być uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje sektora prywatnego, profesjonalne stowarzyszenia, czy np. muzea. Zachęcamy do zostania sponsorem także organizacje poszukujące nowych lub chcące poszerzyć już istniejące globalne partnerstwa, a także wszystkich, którzy chcą wesprzeć cele zdefiniowane dla obchodów IAU100.

Jest cały szereg możliwości na zostanie partnerem IAU100. Więcej informacji jest zawartych tutaj. Zapytania można kierować do Sekretariatu IAU100.

A może chcesz zostać krajowym partnerem IAU100 w Polsce?

Zgłoś się do Krajowego Komitetu IAU100 (iau@pta.edu.pl).