Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kto może zgłosić propozycję nazwy dla planety?

W ramach konkursu IAU100 NameExoWorlds może to zrobić każdy. Zarówno osoba indywidualna, jak i szkoła, organizacja, instytucja, firma, klub, itp.

Jakie są kryteria dla proponowanej nazwy?

Nazwa powinna mieć jakiś związek z Polską. Nazwa nie może dotyczyć osób związanych z wojskowością, ani z religią, nie może być obraźliwa, nie może być to nazwa komercyjna, ani dotyczyć osób żyjących. Szczegółowe kryteria opisane są tutaj.

Do kiedy trwa konkurs?

Konkurs trwa etapami do grudnia 2019 r. Przy czym propozycje naz dl planety i nazwy, wraz z krótkimi uzasadnieniami, przyjmowane są do 31 lipca 2019 r. Z kolei etap głosowania na nazwy potrwa od 6 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

W jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia?

Zgłoszenia z propozycjami nazw dla planety i gwiazdy przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową konkursu (www.iau100.pl/planety). W podobny sposób prowadzony będzie etap głosowania.

Inne pytania

Ile jest znanych planet pozasłonecznych?

Kilka tysięcy – liczba ta wzrasta praktycznie z dnia na dzień. Według stanu na 14 czerwca 2019 r. astronomowie znali 4082 planety. Dodatkowo wiele kolejnych obiektów uznawanych jest za kandydatki na planety – jest zbyt mało informacji aby uznać je za planety, ale po dalszych obserwacjach potwierdzających naturę tych obiektów, mogą one ewentualnie zasilić grono planet.

Czy mogę kupić nazwę gwiazdy lub planety?

Nazw gwiazd lub planet nie można kupić. Jedynym organem, który może nadawać oficjalnie uznawane nazwy obiektom astronomicznym jest Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), a ona stoi na stanowisku, iż piękno rozgwieżdżonego nieba nie jest na sprzedaż i nie prowadzi handlu nazwami gwiazd.

Istnieją natomiast firmy, które sprzedają „nazwy gwiazd” – nie jest to sprzeczne z prawem, bowiem ktoś może chcieć sprzedać wpis w swojej bazie danych, a ktoś inny może chcieć za taki wpis zapłacić, ale poza sprzedawcą i nabywcą raczej nikt inny takiej nazwy nie uzna, ani nie będzie jej stosował.

Co to jest egzoplaneta?

„Egzoplaneta” to inaczej „planeta pozasłoneczna”, czyli planeta krążąca wokół gwiazdy innej niż Słońce. Astronomowie odkryli już kilka tysięcy egzoplanet.

Kto jest odkrywcą pierwszych planet pozasłonecznych?

Pierwsze planety pozasłoneczne zostały odkryte przez polskiego astronoma, prof. Aleksandra Wolszczana. Wyniki badań ogłosił w 1992 roku. W późniejszych latach został odkrywcą lub współodkrywcą wielu innych planet.

Ile planet odkryli Polacy?

Polscy astronomowie uczestniczyli w odkryciach kilkudziesięciu planet pozasłonecznych. Zobacz dokładną listę tych odkryć.

Czy masz pytania?

Sprawdź proszę odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania, a jeśli brakuje w nich odpowiedzi na Twoje pytanie, skorzystaj z formularza poniżej. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe (przy czym czasem może to zająć kilka dni).

Zadaj pytanie