Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU)

Międzynarodowa Unia Astronomiczna, ang. International Astronomical Union (IAU), to organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów z całego świata. Powstała w 1919 roku, czyli ma już sto lat. Obecnie liczy 13 527 członków ze 107 krajów świata, z czego 82 państwa mają status członków narodowych. Polska jest członkiem IAU od 1922 roku, aktualnie w szeregach organizacji znajduje się 183 polskich astronomów.

Misją IAU jest promowanie i wspieranie astronomii we wszystkich jej aspektach: badaniach naukowych, edukacji, popularyzacji, współpracy międzynarodowej.

IAU dzieli się na 9 Wydziałów (Divisions), 35 Komisji (commisions) i 53 Grupy Robocze (Working Groups) zajmujące się różnymi tematami i aspektami astronomii.

Podstawowym aspektem działalności jest organizowania konferencji naukowych i wydawanie publikacji naukowych. Co trzy lata odbywają się Zgromadzenia Ogólne IAU, które są olbrzymimi międzynarodowymi konferencjami (około 3000 uczestników).

Międzynarodowa Unia Astronomiczna zajmuje się także definiowaniem podstawowych stałych astronomicznych, ustalaniem terminologii stosowanej w astronomii, wspieraniem przyszłych wielkich projektów badawczych.

Jako jedyna na świecie ma prawo nadawania uznawanych za oficjalne nazw obiektom astronomicznym i strukturom na ich powierzchniach.

 

Logo IAU

IAU prowadzi także szeroką działalność w dziedzinie popularyzacji i edukacji. M.in. organizowała Międzynarodowy Rok Astronomii 2009, w którego wydarzeniach wzięło udział łącznie ponad 800 milionów ludzi w 148 krajach świata. W ramach IAU działają też wyspecjalizowane biura.

 

Struktura biur IAU

Film o IAU

Więcej na temat działalności IAU

Logo IAU

www.iau.orgGłówna witryna IAU

IAU Office for Astronomy Outreach - logo

Office for Astronomy OutreachPopularyzacja astronomii

Astronomy translation Network

Astronomy Translation NewtorkTłumaczenia zasobów astronomicznych

CAP Journal nr 22

CAP JournalCzasopismo dla popularyzatorów nauki