Komitet Honorowy

Komitet Honorowy składa się z osób, które swoim autorytetem wspierają konkurs.

prof. Andrzej Niedzielski

Astronom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odkrywca ponad 20 planet pozasłonecznych, w tym planety BD+14 4559 b, dla której nazwa zostanie wyłoniona w konkursie.

prof. Andrzej Udalski

Astronom pracujący na Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik projektu OGLE. Współodkrywca wielu planet pozasłonecznych. Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

prof. Aleksander Wolszczan

Astronom pracujący na Pennsylvania State University w USA. Odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych – w roku 1992 opublikował wyniki obserwacji planet wokół pulsara PSR 1257+12. Później został odkrywcą kolejnych planet.

prof. Jerzy Duszyński

Biochemik, profesor nauk biologicznych. Pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Od 2015 r. prezes Polskiej Akademii Nauk.

prof. Marek Sarna

Astronom. Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W latach 1998-2014 dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

dr hab. Grzegorz Brona

Fizyk wysokich energii, pracował w CERN (2009-2011). Jest specjalistą od przemysłu kosmicznego. Od marca 2018 r. do kwietnia 2019 r. był prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej.

Mieczysław Janusz Jagła

Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA). Wieloletni dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (w latach xxxxx).

Zofia Kaczmarek

Studentka astronomii na Uniwersytecie Warszawskim. Jako uczennica szkoły średniej dwukrotnie wygrała Olimpiadę Astronomiczną (w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017).