Głosowanie IAU100 NameExoWorlds

Wybieramy oficjalną polską propozycję nazwy jaką powinna otrzymać planeta BD+14 4559 b i jej gwiazda. Jest to część globalnego konkursu prowadzonego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU), w ramach którego wszystkie kraje otrzymały prawo nazwania planet (każdy po jednej).

Poniższa lista to pary nazw dla gwiazdy i planety (pierwsza nazwa w parze dotyczy gwiazdy, a druga planety). Prosimy wybrać jedną z opcji i nacisnąć „głosuj”. Formularz stosuje metody utrudniające wielokrotne głosowanie przez jedną osobę lub automaty.

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, podaj dodatkowo swój adres e-mailowy (jest to opcjonalne).

Wybierz nazwę dla gwiazdy i planety