Zasady

Opis zasad konkursu

Ogólne informacje

 • Globalny konkurs - każdy kraj na świecie otrzyma prawo nazwania planety
 • W pierwszym etapie zbieramy propozycje nazw, a w późniejszym nastąpi internetowe głosowanie
 • Konkurs trwa od czerwca do grudnia 2019 r. (etapami)

Zalecenia

 • Nazwa związana z Polską
 • Nazwa związana z rzeczami, ludźmi, miejscami o długotrwałym znaczeniu kulturowym, historycznym lub geograficznym, wartym upamiętnienia jako nazwa obiektu astronomicznego
 • Obie nazwy (planety i gwiazdy) powinny mieć związek tematyczny, który da się logicznie wyjaśnić jednym lub dwoma zdaniami
 • Użyty temat powinien być na tyle szeroki, aby w przyszłości można było ustalić dodatkowe nazwy dla innych potencjalnych obiektów w tym układzie planetarnym
 • Długość od 4 do 16 znaków w alfabecie łacińskim, wliczając spacje i inne znaki
 • Nazwa możliwa do wymówienia

Wykluczenia – jakich nazw nie zgłaszać

 • Nazwa nie może być obraźliwa
 • Nazwa nie może być taka sama, jak nazwy innych obiektów astronomicznych
 • Wykluczone są nazwy natury komercyjnej
 • Nie może to być nazwisko osoby żyjącej
 • Nie dopuszcza się nazwisk osób zmarłych w ciągu ostatnich 100 lat (czyli po 1919 roku)
 • Nie mogą to być nazwiska osób lub nazwy miejsc znanych głównie z aktywności politycznej, militarnej lub religijnej
 • Imiona zwierząt domowych nie wchodzą w grę
 • Nowe, wymyślone słowa nie spełniają kryteriów
 • Akronimy są niedopuszczalne
 • Nazwy nie mogą zawierać cyfr i kropek (inne znaki diaktryczne są dopuszczalne)
 • Niezgodne z zasadami są zarejestrowane znaki towarowe lub takie nazwy, co do których mogą zostać wysunięte inne roszczenia z tytułu ochrony własności intelektualnej