PROJEKTY GLOBALNE

Globalne projekty IAU100 to koordynowane aktywności na poziomach krajowym, regionalnym i międzynarodowym, które przygotowano w 8 różnych zakresach tematycznych, aby osiągnąć założone cele IAU100.