PROJEKTY SPECJALNE

W marcu 2018 r., grupa robocza IAU100 Task Force ogłosiła nabór wniosków na projekty specjalne wspierające cele IAU100 na poziomie lokalnym lub krajowym. Po przeanalizowaniu 160 aplikacji z 65 krajów wybrano 21 zróżnicowanych projektów, które otrzymały wsparcie finansowe w formie mikrograntów, w ramach realizacji tych inicjatyw w różnych obszarach tematycznych IAU100.

Lista 21 unikalnych i innowacyjnych projektów, które uzyskały wsparcie finansowne od IAU100 i zostaną przeprowadzone w 2019 roku: