Tematyka IAU100

Globalne inicjatywy w ramach IAU100 zostały podzielone na określone zagadnienia, co pomoże w osiągnięciu głównych celów projektu.

Uroczystości IAU100

Poprzez organizowanie różnych wydarzeń dużej rangi, obchody IAU100 dotrą do wysokich rangą przedstawicieli różnych podmiotów, polityków i astronomów, aby przedyskutować potencjał astronomii jako narzędzia dla rozwoju, edukacji i dyplomacji oraz zwiększyć świadomość koordynującej roli IAU dla globalnej społeczności astronomicznej w trakcie minionego stulecia.

Astronomia i cele zrównoważonego rozwoju

To zagadnienie koncentruje się na podkreśleniu jak ważna dla społeczeństwa jest astronomia. Jako jedna z najstarszych nauk, astronomia była i jest częścią każdej kultury w historii. Jest też jedną z niewielu dziedzin nauki, które oddziałują bezpośrednio na społeczeństwo. Astronomia nie tylko przekracza granice, ale również aktywnie promuje ogólnoświatową współpracę. Dzięki swoim wymiarom – technologicznemu, naukowemu i kulturalnemu – astronomia jest unikatowym i efektywnym narzędziem do wspierania zrównoważonego rozwoju i pomocy w osiągnięciu zdefiniowanych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju.

Nowe światy: „Czy jesteśmy sami?”

Działania w ramach tego tematu będą upowszechniać poczucie globalnego obywatelstwa i krytycznego myślenia przy ocenie naszego miejsca we Wszechświecie. Będą to projekty związane z planetami pozasłonecznymi (egzoplanetami) i astrobiologią.

100 lat Ogólnej Teorii Względności – zaćmienie

Rok 2019 to także 100. rocznica obserwacji zaćmienia Słońca, która przyczyniła się do przeprowadzenia pierwszego udanego testu Ogólnej Teorii Względności Einsteina, co fundamentalnie zmieniło sposób, w jaki rozumiemy grawitację i Wszechświat. Ta tematyka podkreśla i wyjaśnia jakie znaczenie miało to wydarzenie, organizując rocznicowe akcje, a także docierając do szerokiego kręgu odbiorców, aby zwiększyć świadomość jak ważna jest grawitacja oraz Ogólna Teoria Względności – pokazując najnowsze odkrycia, takie jak detekcja fal grawitacyjnych.

Astronomia integracyjna

Ważnym elementem obchodów IAU100 jest wdrożenie działań wspierających kobiety oraz mniejszości wśród naukowców i inżynierów na wszystkich szczeblach kariery, promujących integrujące i sprawiedliwe warunki pracy na stanowiskach związanych z astronomią. Dodatkowo temat ten skupia się na ułatwianiu dostępu do astronomicznych zasobów i pracy w tej dziedzinie dla ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub fizycznych, a także dla tych, którzy mogą być wykluczeni ze względu na rasę lub płeć. Będzie też pomagał w dostępnie do doskonałych wzorców i mentorów.

Pikniki astronomiczne

Poprzez organizację szeregu astronomicznych wydarzeń można będzie tak wielu ludziom jak to jest możliwe, a szczególnie dzieciom, pokazać niebo przez teleskopy i przekazać podstawowe zrozumienie Wszechświata.

Astronomia jako dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Ten temat dotyczy zwiększenia świadomości, że astronomia reprezentuje bogaty i ważny aspekt naturalnego i kulturowego dziedzictwa. Zostaną zorganizowane akcje uwypuklające jej znaczenie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń. Co więcej, promuje to ochronę naturalnego ciemnego nieba poprzez (1) zwrócenie uwagi polityków i rządów na temat ochrony środowiska naturalnego i oszczędności energii; (2) organizowanie aktywności edukacyjnych i angażujących społeczeństwo.

Astronomia w edukacji

Działania w ramach tego tematu będą skupiać się na polepszeniu umiejętności naukowych, w szczególności na polu astronomii, inspirując i promując zainteresowanie tym tematem wśród młodych umysłów, a także szkoląc nauczycieli i edukatorów w korzystaniu z nowych narzędzi i metodyk, które pozwalają na rozwój umiejętności naukowych, samodzielnego gromadzenia i poznawania wiedzy przy pomocy umiejętności XXI wieku – korzystając z astronomii jako przykładu.