Group photo from the 100 Years Under One Sky Celebration Flagshi

Uczestnicy najważniejszej ceremonii obchodów stulecia IAU 1919-2019: „100 lat pod wspólnym niebem”, gromadzą się do grupowego zdjęcia 11 kwietnia w Pałacu Akademii (Palais des Académies) w Brukseli, Belgia.

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r., w Pałacu Akademii w Brukseli (Belgia), zorganizowano najważniejszą ceremonię obchodów stulecia IAU 1919-2019: „100 lat pod wspólnym niebem”. Wydarzenie odbyło się w miejscu, gdzie 100 lat wcześniej została założona IAU.

Na najważniejszą ceremonię IAU100, „100 lat pod wspólnym niebem”, złożyły się sesje tematyczne z udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla oraz wybitnych astronomów zogniskowane na zagadnieniu: astronomia na rzecz dyplomacji i pokoju, rozwoju, edukacji, kontaktu ze społeczeństwem, sztuki oraz zaangażowania astronomii w przemysł wysokich technologii.

Upamiętnienie tej rocznicy to nie tylko sposobność do spojrzenia wstecz i świętowania, jest to również okazja by spojrzeć  naprzód i krytycznie przemyśleć rolę, jaką w nadchodzących latach będzie odgrywała IAU,” powiedziała Ewine van Dishoeck, Prezydent IAU oraz profesor na Uniwersytecie w Lejdzie. „To wydarzenie przypomina nam o zakresie możliwości, które na nas czekają; możemy być pierwszym pokoleniem zdolnym udzielić odpowiedzi na pytanie czy jesteśmy sami we Wszechświecie.

Wśród znamienitych mówców uczestniczących w wydarzeniu obecni byli laureaci Nagrody Nobla: Brian Schmidt (Australijski Uniwersytet Narodowy) i Ben Feringa (Center for Systems Chemistry, Uniwersytet Groningen); Chiaki Mukai (astronauta JAXA oraz wiceprezydent Tokyo University of Science), John Grunsfeld (astronauta NASA), Phil Mjwara (Dyrektor generalny Departamentu Nauki i Technologii Afryki Południowej) oraz Maria Popova (autorka, BrainPickings.org).

Astronomia, to światowa nauka, która rozkwita wraz z rozwojem ludzkości,” wyjaśnił laureat Nagrody Nobla, Brian Schmidt z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego. „Świat przygląda się przestrzeni kosmicznej i astronomii, by połączyć te dwa kierunki rozwoju”, dodał Schmidt.

Wydarzenia poprzedzające najważniejszą ceremonię wykazały również, w jaki sposób IAU może przyczynić się do „ulepszenia” astronomii, jako środka do spojrzenia na zewnątrz i dalej. „Oddziaływanie astronomii na społeczeństwo nie jest możliwe bez zawodowych astronomów,” powiedziała Maria Teresa Ruiz z Uniwersytetu Chile.

Jutro, w sobotę 13 kwietnia 2019, w tej samej lokalizacji, IAU zorganizuje swoje pierwsze wydarzenie dla astronomów amatorów. Poprzez wystąpienia przygotowane zarówno przez astronomów zawodowych, jak i amatorów, spotkanie ma na celu dalszą budowę relacji pomiędzy astronomami amatorami, ich organizacjami oraz IAU. Aby pokazać na czym polega praca astronomów amatorów, to specjalne, dedykowane im, wydarzenie będzie obejmowało wykłady wygłaszane przez znamienitych naukowców, poglądowe rozmowy na temat projektów na linii astronomia zawodowa – amatorska, sesje równoległe, oraz panele omawiające takie tematy jak: co IAU może zrobić dla astronomów amatorów.

Wydarzenie będzie gościło entuzjastycznie przyjętą wystawę „Wyżej i dalej” (Above and Beyond), która została zamówiona przez IAU, w celu przedstawienia niektórych z najbardziej znaczących i zaskakujących przełomów astronomicznych jakie ukształtowały naukę, technologię oraz kulturę na przestrzeni ostatniego stulecia.

Przyszłość IAU niesie interesujące zmiany. Strategiczny plan IAU na lata 2020-2030, zatwierdzony podczas Zgromadzenia Ogólnego w Wiedniu w sierpniu 2018 r., stanowi obszerny przegląd IAU. Prezentuje długoterminowe cele organizacji oraz opisuje w jaki sposób różne działania Unii, podejmowane na rzecz osiągnięcia tych celów, wzajemnie się uzupełniają. Pozostając w zgodzie z tymi celami, najważniejsze wydarzenie „Pod wspólnym niebem” obejmowało dyskusje panelowe na temat astronomii oraz nauki w następnym stuleciu, nauki i dyplomacji, włączania i rozwoju.

W ciągu ostatniej dekady IAU utworzyło trzy biura: Biuro Astronomii na rzecz Rozwoju (OAD – Office of Astronomy for Development); Biuro na rzecz Popularyzacji Astronomii (OAO – Office for Astronomy Outreach); oraz Biuro Młodych Astronomów (OYA – Office for Young Astronomers). Obecnie IAU jest na etapie zakładania czwartego biura tj.: Biura Astronomii na rzecz Edukacji (OAE – Office of Astronomy for Education), skoncentrowanego na zapewnianiu szkolenia i materiałów w celu wykorzystywania astronomii jako bodźca w nauczaniu i edukacji, od poziomu kształcenia podstawowego do licealnego (kształcenie w zakresie astronomii i nauki).

Więcej informacji

IAU jest międzynarodową organizacją astronomiczną, która zrzesza więcej niż 13 500 zawodowych astronomów z ponad 100 państw z całego świata. Jej misją jest promocja i ochrona astronomii, jako dziedziny nauki we wszystkich jej aspektach, uwzględniających badania naukowe, komunikację i rozwój, realizowana dzięki międzynarodowej współpracy. IAU służy również, jako, cieszący się uznaniem na całym świecie, organ upoważniony do przypisywania nazw ciałom niebieskim i określania cech ich powierzchni. IAU, założona w 1919 roku, to największa na świecie profesjonalna instytucja dla astronomów.

Kontakyy

Jorge Rivero González
Sekretariat IAU100, Uniwersytet w Lejdzie
Lejda, Holandia
tel.: +31 71 527 8445
e-mail: rivero@mail.strw.leidenuniv.nl

Lars Lindberg Christensen
oficer prasowy IAU
Garching koło Monachium
tel.: +49 89 320 06 761
kom.: +49 173 38 72 621
e-mail: lars@eso.org