Astronomy education activity in Bayan-Ölgii province, Mongolia. July 2014. Credit: Sze-leung Cheung

Ćwiczenie edukacyjne z astronomii w prowincji Bayan-Ölgii, Mongolia. Lipiec 2014. Źródło: Sze-leung Cheung.

Z przyjemnością zapraszamy uczniów na całym świecie do wzięcia udziału w konkursie pisemnym „Pod wspólnym niebem”.

IAU docenia zaangażowanie młodych naukowców w swoje działania. Konkurs ma na celu rozbudzanie kreatywności i wyobraźni poprzez pozyskanie krótkich pisemnych historii/opowiadań związanych z obszarami tematycznymi: „Pod wspólnym niebem” oraz „Inspirujące gwiazdy”.

​Uczestnicy otrzymają szansę uczestnictwa w sztandarowym wydarzeniu projektu IAU100 w Brukseli, (Belgia). Wydarzenie IAU „Pod wspólnym niebem” odbędzie się w Pałacu Akademii w Brukseli, w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 roku. W czasie jego trwania, zorganizowane zostaną sesje tematyczne z udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla i znamienitych astronomów skoncentrowane na kwestii wpływu astronomii na: dyplomację i pokój, rozwój, edukację, popularyzację nauki, sztukę oraz jej związku z przemysłem wysokich technologii.

Uczestnikami mogą być studenci z dowolnego miejsca na świecie, realizujący jeden z następujących trybów nauczania::

  • licencjaci dowolnego kierunku studiów,

  • studenci studiów magisterskich w dziedzinie astronomii,

  • studenci studiów doktoranckich o kierunku astronomia.

Na konkurs można zgłaszać wszystkie rodzaje historii (nie dłuższe niż na 150 wyrazów), włącznie z historiami osobistymi, krótkimi opowieściami sci-fi, bajkami, anegdotami, esejami, krótkimi dialogami itp. Nadesłane propozycje powinny być przygotowane w ramach jednej z dwóch kategorii:

  1. Pod wspólnym niebem: ta kategoria obejmuje historie ukazujące potencjał astronomii w łączeniu ludzi.

  2. Inspirujące gwiazdy: ta kategoria obejmuje historie ukazujące ważną rolę, którą astronomia mogłaby pełnić na rzecz włączania, sprawiedliwości i różnorodności.

Dla każdej kategorii przyznane zostaną następujące nagrody:

  • 1. miejsce: pokrycie kosztów pobytu (podróż, zakwaterowanie w hotelu; 3 noce) w Brukseli dla jednej osoby na czas uczestniczenia w sztandarowym wydarzeniu w ramach obchodów 100. lecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej 1919-2019: 100 lat pod wspólnym niebem oraz odczytanie zwycięskiej historii w trakcie ceremonii 11 kwietnia 2019 roku;
  • 2. miejsce: Uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w jednym z sympozjów IAU zorganizowanych w 2019 lub 2020 roku (do 500 euro);

  • 3. miejsce: Teleskop firmy Celestron; model Firstcope.

Wszyscy uczestnicy, którzy znajdą się czołowej piątce skróconej listy dla każdej z kategorii, otrzymają certyfikat i zostaną zaproszeni do wzięcia udziału (na własny koszt) w spotkaniu w Brukseli.

Wszystkie historie należy przesłać na konkurs nie później niż do wtorku 15 stycznia 2019 roku, do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konkursu i zgłosić swój udział, zajrzyj na naszą stronę internetową dedykowaną konkursowi.

 

​Kontakt

Bethany Downer

koordynator wydarzenia „100 godzin astronomii”

downer@strw.leidenuniv.nl

 

Jorge Rivero González

koordynator IAU100

rivero@strw.leidenuniv.nl