Wprowadzenie

W 2019 roku, Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union, w skrócie IAU) będzie obchodzić swoją setną rocznicę. Aby podkreślić ten ważny moment, IAU przygotowuje, trwające cały rok, obchody, pod hasłem „Pod wspólnym niebem”, które zwiększą świadomość stulecia odkryć astronomicznych oraz pomogą rozwinąć wykorzystywanie astronomii jako narzędzia w edukacji, rozwoju i dyplomacji.

Rocznicowe obchody mają stymulować na całym świecie zainteresowanie astronomią i nauką oraz dotrzeć do globalnej społeczności astronomicznej, krajowych organizacji naukowych, stowarzyszeń, władz, uczniów i studentów, rodzin oraz społeczeństwa.

Działania w ramach IAU100 będą prowadzone na poziomach globalnym i regionalnym, w tym także krajowym i lokalnym. Aby skoordynować całą inicjatywę, IAU powołała Grupę Roboczą IAU100, a także Sekretariat IAU100 z siedzibą w Obserwatorium w Lejdzie (Holandia). Grupa robocza przygotowała bardzo obszerny program projektów globalnych tak, aby – poprzez Krajowych Koordynatorów IAU ds. Popularyzacji (ang. IAU National Outreach Coordinators) oraz narodowe towarzystwa astronomiczne, które z kolei ustanowiły krajowe komitety IAU100, w celu zapewnienia ogólnoświatowego sukcesu realizowanej inicjatywy – dotrzeć do odbiorców na całym świecie.